V Rajd „Doliną rzeki Łódki” 15.09.2012

Cele rajdu:

  • poszerzenie wiedzy o historii Łodzi,
  • poznanie dziejów getta w Lizmannstad,
  • odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne,
  • poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki,
  • rozwijanie umiejętności orientacji w terenie,
  • wzbudzanie szacunku dla przyrody,
  • doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała
W rajdzie uczestniczyli uczniowie i wychowankowie z następujących placówek:

Razem 54 osoby.
W imieniu Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi podziękowania organizatorom złożyła Anna Łada przy wsparciu Alicji Gucajtis.

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA

szkoły podstawowe:
1. Dom Dziecka nr 8                             – 49 pkt.
2. Szkoła Podstawowa nr 110            – 46 pkt.
Szkoła Podstawowa nr 70 i Szkoła Podstawowa nr 19 – udział

szkoły ponadgimazjalne:
1. ZSP nr 10-Weronika, Natalia, Justyna, Maciej, Marcin, Maciej      -72 pkt
2. ZSP nr 10 – Katarzyna, Marcin, Łukasz, Mikołaj, Piotr                     -70 pkt.

Foto: Z. Kaczyński, D. Przymusiała