„Niepodległość nie jest dana Polakom raz na zawsze”

Wypowiedź Józefa Piłsudskiego była  mottem X rajdu „Doliną rzeki Łódzki – Niepodległość nad Łódką”, który zorganizowany został przez Zarząd Oddziału PTSM  im. Lecha Kosiewicza w Łodzi oraz Szkolne  Koło PTSM działające w Zespole Ponadgimnazjalnym  nr 10 im. Jana Szczepańskiego w Łodzi, ,,Elektronik” .Opiekunem    Sz K PTSM jest członek  Zarządu Oddziału PTSM  w Łodzi Zdzisław Kaczyński oraz Pani Danuta Przymusił-  Żak. Rajd zorganizowano przy wsparciu Pani dyrektor Moniki Michalik oraz nauczycieli danej placówki. Uczestnikami raju byli uczniowie;

  • z Zespołu Ponadgimnazjalnego nr 10 im. Jana Szczepaniaka z Panią Danuta Przymusiał-Żak, Zdzisław Kaczyński którego dyrektorem jest Monika Michalik,
  • ze Szkoły Podstawowej nr55 Eugeniusza Lokajskiego ul. Mackiewicza z Panią Agnieszką Wasiak, której  dyrektorem  placówki jest Anna Rytwińska
  • ze Szkoły Podstawowej nr 24ul.Ciesielska z Panią  Beatą Kaczmarek , której dyrektorem jest  Ewa Kraska

Uczestnicy rajdu odnaleźli w dolinie rzeki Łódki miejsca upamiętniających ważne dla niepodległości Polski postacie, organizacje i wydarzenia historyczne:

  • Dom na ulicy Wschodnia 19 – miejsce pobytu i aresztowania Józefa Piłsudskiego

Józef Klemens Piłsudski  – polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; od 1892 członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca Organizacji Bojowej PPS i Polskiej Organizacji Wojskowej, kierownik Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu

  • Plac Wolności – pomnik Tadeusza Kościuszki. Ojcowie niepodległości: Tadeusz Kościuszko, bohater Polski i Stanów Zjednoczonych

Tadeusz Kościuszko, to jedna z tych wielkich postaci polskiej historii, którą z całą pewnością można określić mianem bohatera narodowego. Jego całe życie podporządkowane było walce o wolność – nie tylko własnego kraju, ale także tego znajdującego się za wielkim oceanem.

  • Park Staromiejski – pomnik Aleksandra Kamińskiego. Aleksander Kamiński (1903-1978) był wybitnym pedagogiem, instruktorem harcerskim i wychowawcą. Kształtował postawy patriotyczne, stworzył ideologię harcerską i metodę zuchową – nauczania i wychowania przez zabawę.
  • Park Helenów – Pomnik Chwały Żołnierzy Armii Łódź. Armia „Łódź” została utworzona 23 III 1939 r., dowódcą był generał dywizji Juliusz Rómmel.  Zadaniem Armii Łódź było prowadzenie obrony na kierunku głównego uderzenia nieprzyjaciela – na linii: Częstochowa, Łódź, Warszawa.
  • Park Ocalałych – ławeczka Jana Karskiego. Legendarny kurier Państwa Podziemnego i Honorowy Obywatel Miasta Łodzi siedzi na długiej ławce na kopcu Pamięci. Patrzy na park, pomnik Polaków Ratujących Żydów, na Łódź.
  • Park Ocalałych – obelisk upamiętniający Żegotę.”Żegota” została powołana przez polskich katolików i była jedyną w okupowanej Europie organizacją ratującą Żydów, których życie było najbardziej zagrożone. Rada Pomocy Żydom „Żegota” została powołana w grudniu 1942 roku przez Polskie Państwo Podziemne. Działała do 1945 roku. W tym czasie dostarczyła tysiącom Żydów m.in. pieniądze, dokumenty oraz schronienie, dzięki temu mogli oni przeżyć poza gettem.
  • Park Szarych Szereg- Pomnik Martyrologii Dzieci znajduje się w parku Szarych Szeregów. Najpierw nosił on nazwę Parku Promienistych, a po 1990 roku przemianowano go na Park imienia Szarych Szeregów. Pęknięte Serce, jak również jest nazywany pomnik, jest hołdem dla dzieci i młodzieży, którzy zostali osadzeni i zamordowani w obozie „wychowawczym”, utworzonym przez Niemców na terenie łódzkiego getta. Pomnik Martyrologii Dzieci przedstawia 8-metrowe, pęknięte serce, z jednej strony widać pustą przestrzeń w kształcie dziecka, z drugiej strony serca postać wychudzonego dziecka, stojącego plecami do widza. Obok znajduje się tablica z napisem: „Odebrano Wam życie, dziś dajemy Wam tylko pamięć”.

Młodzież szkolna mogła przypomnieć sobie, jak na przestrzeni dziejów (od okresu rozbiorów, poprzez Polskę międzywojenną, po czasy II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej), wiele organizacji i osób było zaangażowanych w działania na rzecz niepodległej Polski.

Członek Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi – Zdzisław Kaczyński

Zdjęcia Z. Kaczyński, D. Przymusiała-Żuk