RAJD „DOLINĄ RZEKI ŁÓDKI”

12 wpisów

Wydarzenie cykliczne – Rajd „Doliną rzeki Łódki”.
W miesiącu wrześniu Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych nr 97 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi jest organizatorem dla swoich uczniów i podopiecznych łódzkich placówek oświatowych i wychowawczych Rajdu „Doliną rzeki Łódki”. Rajdy odbywają się od 2008 roku. Ich celem jest: poszerzenie wiedzy o historii Łodzi, poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki, rozwijanie umiejętności orientacji w terenie, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, wzbudzanie szacunku dla przyrody, odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.