XII Rajd „Doliną rzeki Łódki” 25.09.2021

Cele rajdu:

  • poszerzenie wiedzy o historii Łodzi,
  • odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne,
  • poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki,
  • propagowanie turystyki kwalifikowanej,
  • poznanie dziejów łódzkiej społeczności żydowskiej,
  • rozwijanie umiejętności orientacji w terenie,
  • wzbudzanie szacunku dla przyrody,
  • doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała Żuk

W rajdzie uczestniczyli uczniowie i wychowankowie z następujących placówek:

 

Nazwa placówki

Liczba uczestników

Opiekun

Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi klasa 3a i 3b

22+2

Danuta Przymusiała Żuk, Zdzisław Kaczyński

Razem 24 osoby.

Wyniki współzawodnictwa

ZSE-I – Julia, Antonina, Agata, Oskar, Kacper ……………… 57/58 pkt.

ZSE-I – Michał, Kacper, Wojtek, Mikołaj ……………………….. 55/58 pkt.

ZSE-I – Dawid, Kacper, Maciej, Krystian, Jakub ……………. 54/58 pkt.

ZSE-I – Mateusz, Krystian, Maksym …………………………….. 54/58 pkt.

ZSE-I – Sebastian, Krystian, Maurycy, Dominik, Marcin …… 53/58 pkt.

Uczestnikom gratulujemy wytrwałości i wysokiego poziomu wiedzy.

Foto: Zdzisław Kaczyński