Jak zostać członkiem PTSM

Legitymacja PTSM poświadcza członkostwo w Towarzystwie, którego międzynarodowy charakter wyróżnia jej posiadaczy w wielkiej turystycznej rodzinie. Posiadanie legitymacji PTSM to nie tylko możliwość skorzystania z tańszego o 20-25% noclegu w polskich schroniskach młodzieżowych, ale także możliwość uzyskania go w pierwszej kolejności. Dzięki międzynarodowej legitymacji PTSM tysiące turystów mogą skorzystać z bazy ponad 4 tys. schronisk młodzieżowych w 85 państwach. Wyrobienie legitymacji PTSM nie powinno nastręczać trudności. Legitymację krajową PTSM można nabyć w Oddziałach PTSM i Biurze Zarządu Głównego PTSM.

W Polsce obowiązują dwa wzory:

­1. Legitymacja krajowa – kartonowa ze znaczkiem całorocznym;

­2. Legitymacja międzynarodowa –  ważna rok od miesiąca wystawienia (forma karty kredytowej)

Krajowa legitymacja PTSM

Od stycznia 1996 r. decyzją Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych, w ruchu międzynarodowym obowiązuje wyłącznie międzynarodowa legitymacja PTSM (plastikowa). Należy pamiętać, że międzynarodowa legitymacja PTSM zachowuje w kraju wszystkie przywileje należne legitymacji krajowej. Legitymację PTSM może uzyskać każdy turysta bez ograniczeń wieku (zarówno w dół i w górę) respektując założenia idei ruchu schronisk młodzieżowych i regulamin Schroniska Młodzieżowego.

Koszty                                                                          wpisowe                     składka członkowska roczna
Junior  (młodzież szkolna i młodsi)                           10,00 zł                               9,00 zł
Junior  (młodzież akademicka do 26 lat)                16,00 zł                             14,00 zł
Senior  (nauczyciele)                                                   14,00 zł                             12,00 zł
Senior  (osoby pracujące powyżej 18 lat)                20,00 zł                             20,00 zł

Międzynarodowa legitymacja PTSM

Poświadcza przynależność do Towarzystwa i jest jednocześnie atrakcyjną „kartą rabatową”. Posiadacze legitymacji międzynarodowej PTSM korzystają w polskich schroniskach młodzieżowych ze zniżki noclegowej do 25% oraz z tanich noclegów w zagranicznych schroniskach młodzieżowych (młodzież do 26 roku życia korzysta dodatkowo z wielu innych zniżek i rabatów).

Ze schronisk zagranicznych mogą korzystać wyłącznie posiadacze międzynarodowej legitymacji PTSM, która jest ważna rok od daty jej wystawienia. Wystawiają ją Koła i Oddziały PTSM, całoroczne szkolne schroniska młodzieżowe i schroniska młodzieżowe PTSM, oddziały PTTK, niektóre Centra Informacji Turystycznej i Biura Turystyczne oraz Zarząd Główny PTSM (także drogą pocztową).

Koszta                                                                        na 1 rok
Junior  (młodzież ucząca się do 26 lat)                 30,00 zł
Junior  (młodzież do 26 lat nie ucząca się)          55,00 zł
Senior                                                                          55,00 zł

Pragniemy, żeby każdy mógł korzystać z międzynarodowej legitymacji PTSM co utrudnia jednak nikła ilość miejsc ich wystawiania. Stąd nasza sugestia współpracy przy jej upowszechnianiu. Przy wystąpieniu o 10 Legitymacji Międzynarodowych PTSM w kategorii „JUNIOR” lub „SENIOR” 2 następne legitymacje w tej samej kategorii otrzymacie Państwo nieodpłatnie. Deklaracje niezbędne do wystawienia legitymacji PTSM z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania,  należy przesłać listem poleconym na adres:

Zarząd Główny PTSM, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, a wpłatę przekazać na: Zarząd Główny PTSM konto: 46 1240 6218 1111 0000 4622 5247 z dopiskiem: Legitymacja Międzynarodowa PTSM (prosimy do listu poleconego z deklaracjami załączyć kopię przelewu), na to konto można wpłacać również należność za znaczki członkowskie do legitymacji krajowej z dopiskiem: znaczki członkowskie. Po otrzymaniu przelewu legitymacje lub znaczki zostaną przesłane na Państwa adres.

Wspólna legitymacja międzynarodowa ISIC-PTSM

International Student Identity Card i Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (ISIC-PTSM). To jedna legitymacja łącząca korzyści wynikające z posiadania dwóch odrębnych legitymacji. Posiadając ISIC-PTSM korzystacie ze wszystkich ulg i przywilejów dostępnych posiadaczom obu międzynarodowych legitymacji. Upoważnia do:

  • ponad 130 000 zniżek i rabatów w 142 państwach świata, w tym ponad 2500 w Polsce,
  • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą – 250.000 zł oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na całym świecie – 20.000 zł,
  • możliwość skorzystania z noclegów w ponad 4000 schronisk młodzieżowych w 85 państwach świata,
  • 20 – 25% zniżki noclegowej w ponad 300 schroniskach młodzieżowych w Polsce.

O wspólną legitymację międzynarodową ISIC-PTSM mogą się ubiegać wszyscy studenci bez ograniczenia wieku oraz uczniowie powyżej 12 roku życia. Wspólna legitymacja międzynarodowa ISIC-PTSM jest ważna 12 miesięcy od daty wystawienia i kosztuje 89 zł. Wystawiają ją biura ALMATUR na terenie całego kraju oraz biuro Zarządu Głównego PTSM (pok. 709, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa). Do wyrobienia wspólnej legitymacji międzynarodowej ISIC-PTSM jest wymagane okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej i jedno „legitymacyjne” zdjęcie.
Dodatkowe szczegółowe informacje o wspólnej legitymacji międzynarodowej ISIC-PTSM: www.isic.pl

Skip to content