Jesteśmy Łódzkim Oddziałem im. Lecha Kosiewicza Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

NASZE CELE STATUTOWE TO:

upowszechnianie turystyki jako formy wypoczynku i rekreacji młodzieży, budzenie i pogłębianie umiłowania ojczystego kraju oraz jego regionów, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski, uczestniczenie w procesie edukacyjnym polskiej szkoły, wykorzystując środki materialne i finansowe turystyki, szerzenie kultury turystycznej, wykorzystując poznawcze, wychowawcze, wypoczynkowe i zdrowotne walory wędrownicze, rozwijanie i wzbogacanie bazy schronisk młodzieżowych, ich organizacja, budowa i prowadzenie, pomaganie w wędrowaniu indywidualnym turystom, organizowanie rajdów, zlotów i innych imprez, poszerzanie wiedzy ekologicznej oraz prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska, popularyzowanie walorów krajoznawczych, turystycznych Polski wśród turystów zagranicznych oraz ułatwianie turystom polskim wyjeżdżającym za granicę poznanie walorów krajoznawczych i osiągnięć innych krajów.

REALIZUJEMY JE POPRZEZ:

wspieranie szkolnych schronisk młodzieżowych, nawiązanie współpracy z administracją samorządową, władzami oświatowymi, organizacjami społecznymi i instytucjami, prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej, a także wydawnictwa, organizowanie obsługi imprez turystycznych dla młodzieży oraz wakacyjnych obozów wędrownych, prowadzenie tras typowych dla obozów wędrownych w oparciu o bazę szkolnych schronisk młodzieżowych, organizowanie kół szkolnych, środowiskowych PTSM oraz pozyskiwanie członków indywidualnych, doskonalenie kadry schronisk młodzieżowych, nauczycieli, szkolenie młodzieży w zakresie turystyki i krajoznawstwa, organizowanie turystyki zagranicznej wyjazdowej i przejazdowej, utrzymanie kontaktów oraz współpracy z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi zajmującymi się turystyka, prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

W NASZYM BIURZE MOŻESZ ZAŁATWIĆ NASTĘPUJĄCE FORMALNOŚCI:

  • Dokonać aktualizacji składek członkowskich.
  • Wyrobić legitymację krajową lub zagraniczną PTSM.
  • Zapoznać się harmonogramem imprez, rajdów, wycieczek, zlotów itp.
  • Zapoznać się lub zakupić informator Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z wykazem bazy noclegowej w Polsce lub Informatora Międzynarodowej
  • Federacji Schronisk Młodzieżowych z wykazem bazy noclegowej w Europie.
  • Uzyskać informację jak założyć Szkolne Koło PTSM i złożyć dokumentację do rejestracji Koła w placówce.
  • Zgłosić pisemnie członka PTSM do odznaczeń o brązową, srebrną i złotą odznakę PTSM, „Zasłużony dla Turystyki” oraz inne.
  • Uzyskać informację – jak otrzymać uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Obozu Wędrownego?
  • Jak zostać Przyjacielem Schronisk Młodzieżowych?
  • Opiekunowie Szkolnych Kół PTSM mogą ubiegać się za pośrednictwem PTSM o dotację na obozy wędrowne z Kuratorium Oświaty w Łodzi.