IX Rajd „Doliną rzeki Łódki” 23.09.2017

Cele rajdu:
• poszerzenie wiedzy o historii Łodzi,
• odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne,
• poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki,
• propagowanie turystyki kwalifikowanej,
• poznanie dziejów łódzkiej społeczności żydowskiej,
• rozwijanie umiejętności orientacji w terenie,
• wzbudzanie szacunku dla przyrody,
• doskonalenie umiejętności pracy w grupie.
Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała-Żuk
W rajdzie uczestniczyli uczniowie i wychowankowie z następujących placówek:

Razem 25 osób. Osoby zainteresowane otrzymały potwierdzenie zdobytych punktów na Odznakę Turystyki Pieszej (OTP).

Foto: Z. Kaczyński
D. Przymusiała-Żuk