Cele rajdu:

 • poszerzenie wiedzy o historii Łodzi,
 • odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne,
 • poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki,
 • rozwijanie umiejętności orientacji w terenie,
 • wzbudzanie szacunku dla przyrody,
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała

W rajdzie uczestniczyli uczniowie i wychowankowie z następujących placówek:

Przedstawiciel Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi: Iwona Mariańska-Kaczmarek.

Razem 127 osób.

Wyniki współzawodnictwa

szkoły podstawowe:

 1. Dom Dziecka nr 8                                 – 42 pkt.
 2. Szkoła Podstawowa nr 101               – 41 pkt.
 3. Szkoła Podstawowa nr 110               – 32 pkt.
szkoły ponadgimazjalne:

 1. ZSP nr 10 – klasa II Ta ………………………………………………..    -77 pkt.
 2. ZSG w Szczawinie gr. 17 osób i ZSP nr 10 – klasa II Te…… – 76 pkt.
 3. ZSP nr 10 – klasa IV Tm ……………………………………………..    – 75 pkt.
 4. ZSG w Szczawinie gr. 15 osób ……………………………………..  – 74 pkt.
 5. ZSP nr 10 – klasa III Ta ………………………………………………     – 68 pkt.

Foto: Z. Kaczyński