Cele rajdu:

  • poszerzenie wiedzy o historii Łodzi,
  • poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki,
  • rozwijanie umiejętności orientacji w terenie,
  • doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
  • wzbudzanie szacunku dla przyrody,
  • odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.

Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała.
W rajdzie uczestniczyli uczniowie i wychowankowie z następujących placówek:

Razem 115 osób.

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA

szkoły podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa nr 51 i Szkoła Podstawowa nr 110                  po 45 pkt.
2. Szkoła Podstawowa nr 19 i Dom Dziecka nr 8                                   po 42 pkt.
3. Dom Dziecka nr 4                                                                                          40 pkt.
4. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 „Reymontówka”         36 pkt.

gimnazja i szkoły ponadgimazjalne:
1. Szkoła Policealna „Cosinus”      – 84 pkt.
2. ZSP nr 10                                      – 83 pkt.
3. ZSP nr 1                                        – 74 pkt.
4. Gimnazjum w Rzgowie              – 68 pkt.

Foto: Z. Kaczyński, K. Szalewski