Regulamin rajdu:

Drużyny zobowiązane są do:
– przejścia trasy rajdu zgodnie z jej opisem
– przestrzegania przepisów ruchu drogowego
– bezpiecznego i kulturalnego zachowania na trasie rajdu
– rozwiązywania przewidzianych zadań
– dotarcia na metę rajdu najpóźniej do godz. 1300

Udział w imprezie jest bezpłatny. Ubezpieczenie we własnym zakresie. Rajd odbędzie się bez względu ma pogodę.
Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała

Plan trasy

Rzeka Łódka

W granicach Łodzi płynie 18 rzek. Łódka leży w dorzeczu Odry. Jej długość na terenie miasta wynosi 15,6 km. Obszary źródłowe Łódki – do XIX wieku zwanej Ostrogą – znajdowały się niegdyś na południe od ul. Brzezińskiej, na zbiegu ulic Giewont i Listopadowej.

Współcześnie rzeka bierze początek na przepuście drogowym pod ul. Brzezińską. Posiada zarysowane koryto wzdłuż wyraźnej doliny na północ od ul. Brzezińskiej. Pod ul. Strykowską płynie w krytym kanale wybudowanym w 1931 r. a pod ul. Wojska Polskiego w kanale wybudowanym w 1967 r. Wpada do rzeki Ner.

Park Ocalałych

Park Ocalałych to teren zieleni usytuowany przy ul. Wojska Polskiego, na terenie przylegającym do granic Litzmannstadt Getto. Teren parku zajmuje powierzchnię 8,5 hektarów w tym fragment doliny rzeki Łódki. Park ten powstał dla upamiętnienia Żydów ocalałych z łódzkiego getta.

Oprócz drzewek znalazł się tu zbiornik wodny i Kopiec Pamięci. Jedna z alejek w parku nosi imię Arnolda Mostowicza. Na szczególna uwagę zasługuje pomnik poświęcony Polakom ratującym Żydów podczas okupacji. To monument upamiętniający Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Halina Elczewska to inicjatorka sadzenia drzewek. W Litzmannstadt Getto spędziła 4,5 roku, przeżyła obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, z którego została wyzwolona dzień po zakończeniu wojny.

Park Helenów

Na zapleczu browaru w roku 1885 Anstadtowie utworzyli wspaniały park Helenów. Znajdowały się w nim: sztuczna grota, muszla koncertowa, restauracja, zwierzyniec, kaskada, wieża ciśnień, tor kolarski, boiska sportowe, korty tenisowe, aleje spacerowe, wodotryski, malownicze stawy ze sprzętem pływającym. Wstęp do parku był płatny. Po uruchomieniu komunikacji tramwajowej można było nią dojechać, jak pisał Julian Tuwim, „zieloną czwórką do zielonego Helenowa”.

Park Staromiejski

Dopiero w latach 1950 – 53 utworzono Park Staromiejski, prowadząc kilka szerokich traktów i zadrzewiając teren kasztanowcami, leszczyną i brzozą. Ciekawostką jest fakt, że sadzono również duże, zakorzenione w bryłach ziemi drzewa. Wstawiano je do dołów nawożonych szlamem z oczyszczanych Stawów Stefańskiego.

Wyniki współzawodnictwa

SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Zespół Szkół Specjalnych nr 5       – 29 pkt.
2. Dom Dziecka nr 8                             – 16 pkt.

SZKOŁY PONADGIMAZJALNE

1. ZSP nr 10 (Adam Krakowiak, Dawid Michalak)           – 44 pkt.
2. ZSP nr 10 (Tomasz Sobczak, Sebastian Kopeć)         – 42 pkt.

Foto: D. Przymusiała, Z. Kaczyński