VII Rajd „Doliną rzeki Łódki” 6.09.2014

Cele rajdu:

  • poszerzenie wiedzy o historii Łodzi,
  • poznanie dziejów getta w Lizmannstad,
  • odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne,
  • poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki,
  • rozwijanie umiejętności orientacji w terenie,
  • poznanie życia i działalności Jana Karskiego w 100 rocznicę urodzin,
  • doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Organizator: Zdzisław Kaczyński

W rajdzie uczestniczyli uczniowie z następujących placówek:

Razem 40 osób.

Wyniki współzawodnictwa

szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa nr 19 – udział

szkoły ponadgimazjalne:

ZSP nr 10 kl. 1Tb i ZSP nr 10 kl. 2Tt – po 73 pkt

Foto: Z. Kaczyński