XII Rajd „Doliną rzeki Łódki” 25.09.2021

Cele rajdu: poszerzenie wiedzy o historii Łodzi, odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki, propagowanie turystyki kwalifikowanej, poznanie dziejów łódzkiej społeczności żydowskiej, rozwijanie umiejętności orientacji w terenie, wzbudzanie szacunku dla przyrody, doskonalenie umiejętności pracy w grupie. Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała Dowiedz się więcej…

XI Rajd „Doliną Rzeki Łódki” 21.09.2019

Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi oraz Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne nr 97 w ZSP nr 10 zorganizowało dla  dzieci i młodzieży  szkolnej  XI rajd „Doliną rzeki Łódki”, który odbył  się w dniu 21 września 2019 roku. Start drużyn był  przed kamieniem upamiętniającym Grzegorza Palkę na Dowiedz się więcej…

X Rajd „Doliną Rzeki Łódki” 22.09.2018

 „Niepodległość nie jest dana Polakom raz na zawsze” Wypowiedź Józefa Piłsudskiego była  mottem X rajdu „Doliną rzeki Łódzki – Niepodległość nad Łódką”, który zorganizowany został przez Zarząd Oddziału PTSM  im. Lecha Kosiewicza w Łodzi oraz Szkolne  Koło PTSM działające w Zespole Ponadgimnazjalnym  nr 10 im. Jana Szczepańskiego w Łodzi, ,,Elektronik” .Opiekunem    Sz Dowiedz się więcej…

IX Rajd „Doliną rzeki Łódki” 23.09.2017

Cele rajdu: • poszerzenie wiedzy o historii Łodzi, • odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, • poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki, • propagowanie turystyki kwalifikowanej, • poznanie dziejów łódzkiej społeczności żydowskiej, • rozwijanie umiejętności orientacji w terenie, • wzbudzanie szacunku dla przyrody, • doskonalenie Dowiedz się więcej…

VIII Rajd „Doliną rzeki Łódki” 5.09.2015

W sobotę 5 września 2015 r. odbyła się kolejna cykliczna impreza – Rajd „Doliną rzeki Łódki”, którego organizatorem był p. Zdzisław Kaczyński. Celem rajdu było poszerzenie wiedzy o historii Łodzi, odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki, rozwijanie umiejętności orientacji Dowiedz się więcej…

VII Rajd „Doliną rzeki Łódki” 6.09.2014

Cele rajdu: poszerzenie wiedzy o historii Łodzi, poznanie dziejów getta w Lizmannstad, odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki, rozwijanie umiejętności orientacji w terenie, poznanie życia i działalności Jana Karskiego w 100 rocznicę urodzin, doskonalenie umiejętności pracy w grupie. Organizator: Dowiedz się więcej…

VI Rajd „Doliną rzeki Łódki” 7.09.2013

Cele rajdu: poszerzenie wiedzy o historii Łodzi, odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki, rozwijanie umiejętności orientacji w terenie, wzbudzanie szacunku dla przyrody, doskonalenie umiejętności pracy w grupie. Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała W rajdzie uczestniczyli uczniowie i wychowankowie z Dowiedz się więcej…

V Rajd „Doliną rzeki Łódki” 15.09.2012

Cele rajdu: poszerzenie wiedzy o historii Łodzi, poznanie dziejów getta w Lizmannstad, odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki, rozwijanie umiejętności orientacji w terenie, wzbudzanie szacunku dla przyrody, doskonalenie umiejętności pracy w grupie. Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała W rajdzie Dowiedz się więcej…

IV Rajd „Doliną rzeki Łódki” 10.09.2011

Cele rajdu: poszerzenie wiedzy o historii Łodzi, poznanie terenów parkowych, rekreacyjnych i sportowych położonych wzdłuż doliny rzeki Łódki, rozwijanie umiejętności orientacji w terenie, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, wzbudzanie szacunku dla przyrody, odnalezienie miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne. Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała. W rajdzie uczestniczyli uczniowie i wychowankowie z Dowiedz się więcej…

III Rajd „Doliną rzeki Łódki” 11.09.2010

Regulamin rajdu: Drużyny zobowiązane są do: – przejścia trasy rajdu zgodnie z jej opisem – przestrzegania przepisów ruchu drogowego – bezpiecznego i kulturalnego zachowania na trasie rajdu – rozwiązywania przewidzianych zadań Udział w imprezie jest bezpłatny. Ubezpieczenie we własnym zakresie. Rajd odbędzie się bez względu ma pogodę. Start drużyn przed kamieniem Dowiedz się więcej…

II Rajd „Doliną rzeki Łódki” 12.09.2009

Wyniki współzawodnictwa – szkoły podstawowe: 1. Dom Dziecka nr 5 i Dom Dziecka nr 8                                                         – po 39 pkt. 2. Zespoł Szkół Specjalnych nr 5 i Dom Dziecka nr 1                                   – po 37 pkt. 3. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 „Reymontówka            – 33 pkt – szkoły ponadgimazjalne: 1. ZSP Dowiedz się więcej…

I Rajd „Doliną rzeki Łódki” 27.09.2008

Regulamin rajdu: Drużyny zobowiązane są do: – przejścia trasy rajdu zgodnie z jej opisem – przestrzegania przepisów ruchu drogowego – bezpiecznego i kulturalnego zachowania na trasie rajdu – rozwiązywania przewidzianych zadań – dotarcia na metę rajdu najpóźniej do godz. 1300 Udział w imprezie jest bezpłatny. Ubezpieczenie we własnym zakresie. Rajd odbędzie się bez Dowiedz się więcej…