Spotkanie wigilijne członków AK, PTSM wspólnie z seniorami odbyło się 19 grudnia 2022 roku w Świetlicy Środowiskowej przy parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Wspólne spotkania traktowane są rodzinie, kiedy łamiąc się opłatkiem razem składamy sobie życzenia. W spotkaniu wigilijnym uczestniczył ks. kan. Andrzej Blewiński, proboszcz parafii, który powiedział o tradycji Świat Bożego Narodzenia i złożył wszystkim życzenia.

Uroczystość Bożego Narodzenia, jak mówi sama nazwa, jest pamiątką, uobecnieniem i na nowo przeżywaniem historycznego faktu przyjścia na świat Boga w postaci ludzkiej blisko 2000 lat temu, by spełnić oczekiwania, tęsknoty i nadzieje całej ludzkości – mówił ks. Stanisław. Kaznodzieja przypomniał, że „dzień Bożego Narodzenia to nie tylko spotkanie się przy stole wigilijnym, śpiewanie kolęd, opłatek, choinka, prezenty, zwyczaje, tradycja, ale przede wszystkim spotkanie nieba z ziemią, Boga z człowiekiem. Mówi się często, że jest to święto rodzinne, święto Bożej miłości, święto braterstwa; owszem, ale przede wszystkim jest to przypomnienie prawdy, że człowiek jest powołany do nadprzyrodzoności, do nieba, że człowiek, mający godność dziecka Bożego, jest przeznaczony do uczestniczenia w życiu samego Boga”.

Istotny sens Bożego Narodzenia polega na spotkaniu i zjednoczeniu się Boga z człowiekiem, a właściwie na narodzeniu się Boga w duszy ludzkiej. Tak naprawdę w noc narodzenia Zbawiciela świata chodzi jedynie o to, by Chrystus narodził się w nas. A ma to miejsce wtedy, gdy człowiek zaczyna myśleć jak Chrystus, dobrze czynić jak Chrystus, gdy staje się źródłem błogosławieństwa dla innych, gdy człowiek cierpi i umiera jak Chrystus. Dobrze rozumiał sens Bożego Narodzenia nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, kiedy pisał: „Wierzysz, że się Bóg zrodził w Betlejemskim żłobie? Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”.

Atmosferę Świąt Bożego Narodzenia uświetnił nam chór seniorów, który powstał w ramach projektu Aktywny Senior wspieranych przez Urząd Marszałkowski.

Po wspólnych życzeniach, wszyscy częstowali się potrawami wigilijnym przygotowanymi przez seniorów w ramach projektu Aktywny Senior wspierany przez Samorząd Województwa Łódzkiego w Zgierzu. Dziękuję ks. Proboszczowi za wprowadzenie w nastrój Świat Bożego Narodzenia oraz przypomnienie, że Święta Bożego Narodzenia to spotkanie Boga z człowiekiem, złożone życzenia, zespołowi za przygotowanie wieczerzy wigilijnej, chórowi za uświetnienie wieczoru wigilijnego oraz wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

Marianna Strugińska-Felczyńska