Wyniki współzawodnictwa

– szkoły podstawowe:

1. Dom Dziecka nr 5 i Dom Dziecka nr 8                                                         – po 39 pkt.
2. Zespoł Szkół Specjalnych nr 5 i Dom Dziecka nr 1                                   – po 37 pkt.
3. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 „Reymontówka            – 33 pkt

– szkoły ponadgimazjalne:

1. ZSP nr 10 klasa IV TM          – 64 pkt.
2. ZSP nr 10 klasa IV TB           – 58 pkt.
3. ZSP nr 11                                – 53 pkt.
4. ZSP nr 10 klasa III TE            – 52 pkt

Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała

Foto: D. Przymusiała, Z. Kaczyński