SPACER „SZLAKIEM ŁÓDZKICH POMNIKÓW WYBITNYCH POLAKÓW”

9 wpisów

Wydarzenie cykliczne – Spacer „Szlakiem łódzkich pomników wybitnych Polaków”.
W miesiącu czerwcu Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych nr 97 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi jest organizatorem dla swoich uczniów i podopiecznych łódzkich placówek oświatowych i wychowawczych spaceru tematycznego „Szlakiem łódzkich pomników wybitnych Polaków”. Impreza organizowana od roku szkolnego 2003/2004.
Celem spaceru jest: poszerzenie wiadomości o historii Łodzi, zapoznanie z dokonaniami wybitnych Polaków, poznanie sposobów upamiętnienia ważnych postaci, doskonalenie umiejętności czytania planu miasta i orientacji w terenie, pogłębianie umiejętności współpracy w zespole, nabycie umiejętności obliczania długości pokonanej trasy z wykorzystaniem skali planu miasta.