Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza oraz Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTSM zorganizowały spacer tematyczny „Szlakiem łódzkich pomników wybitnych Polaków” – zasłużonych w walce o odzyskanie niepodległości lub przyczyniających się do rozwoju kraju, po jej odzyskaniu.

Postacie uhonorowane, które poznano na trasie to: Stanisław Staszic, Tadeusz Kotarbiński, Stefan Skrzywan, Stanisław Moniuszko, Józef Piłsudski, Jan Kiliński, Julian Tuwim, Artur Rubinstein, Ofiary Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka, Edward Ptęga.

Uczniowie mieli za zadanie: zaznaczyć pomniki na planie miasta, odpowiedzieć na pytania kontrolne, obliczyć długość przebytej trasy. Po drodze zobaczyliśmy również: łódzkich atlantów, mural „Zasłużeni dla Łodzi”, kamienicę pod Gutenbergiem, dawne kino „Gdynia”, skwer Powstania Węgierskiego 1956.

Celem spaceru było: uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, poszerzenie wiadomości o historii Łodzi, poznanie nazwisk wybitnych Polaków i ich dokonań, doskonalenie umiejętności czytania planu miasta i orientacji w terenie, pogłębianie umiejętności współpracy w zespole, nabycie umiejętności obliczania długości pokonanej trasy z wykorzystaniem skali planu miasta.

Organizatorzy i zdjęcia: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiał-Żak