Trasa spaceru: Pomnik Stanisława Staszica, popiersie Stanisława Moniuszki, pomnik Józefa Piłsudskiego, popiersie Jana Kilińskiego, płyta pamiątkowa Jadwigi Szustrowej, popiersie Juliana Tuwima, fortepian Artura Rubinsteina, pomnik Leona Schillera.

Po drodze zobaczyliśmy również: fontannę na pl. Dąbrowskiego, pięciu atlantów, cerkiew prawosławną, tablicę pamiątkową Piotrusia z „Zaczarowanego Ołówka”, Galerię Wielkich Łodzian, figurę Guttenberga, pomnik Misia Uszatka.

Cele spaceru: Poszerzenie wiadomości o historii Łodzi, poznanie nazwisk wybitnych Polaków i ich dokonań, doskonalenie umiejętności czytania planu miasta i orientacji w terenie, pogłębianie umiejętności współpracy w zespole, nabycie umiejętności obliczania długości pokonanej trasy
z wykorzystaniem skali planu miasta.

Organizatorzy spaceru: Zdzisław Kaczyński i Danuta Przymusiała-Żuk

Uczestnicy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi: uczniów 14

Zadania do wykonania: Zaznaczenie na planie miasta cyframi od 1 do 8 odwiedzanych pomników, oznaczenie przebytej trasy oraz obliczenie jej rzeczywistej długości, opisanie życia i działalności postaci uwiecznionej na jednym z pomników.

Foto: Danuta Przymusiała-Żuk, Aleksandra Wiaderna