XII Spacer „Szlakiem łódzkich pomników wybitnych Polaków” 13.06.2015

W  dniu 13 czerwca 2015 r. miał miejsce kolejny, XII Spacer Szlakiem łódzkich pomników wybitnych Polaków zorganizowany przez koło PTSM nr 97 w ZSP nr 10.

Trasa spaceru: pomnik Tadeusza Kościuszki, pomnik Aleksandra Kamińskiego, figura Tadeusza Kościuszki, popiersie Feliksa Parnella, pomnik Jana Pawła II, popiersie Stanisława Moniuszki. Po drodze zobaczyliśmy również: latarnię Tanfaniego, kamienicę pod samowarem, stary cmentarz żydowski, ul. Jana Karskiego, stary cmentarz przy ul. Ogrodowej.

Cele spaceru: poszerzenie wiadomości o historii Łodzi, poznanie nazwisk wybitnych Polaków i ich dokonań, doskonalenie umiejętności czytania planu miasta i orientacji w terenie, pogłębianie umiejętności współpracy w zespole, nabycie umiejętności obliczania długości pokonanej trasy z wykorzystaniem skali planu miasta.

Uczestnicy (łącznie 44 osoby):
Szkoła Podstawowa w Kalinie: uczniów 17, opiekun Teresa Głąb – Dyrektor + 1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi: uczniów 13, opiekun Zdzisław Kaczyński i Danuta Przymusiała-Żuk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi: uczniów 5, opiekun Renata Szczepańska
Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi: uczniów 3, opiekun Grażyna Sołoducha-Nowak

Zadania do wykonania:

  1. Zaznaczenie na planie miasta cyframi od 1 do 6 odwiedzanych pomników,
  2. Oznaczenie przebytej trasy oraz obliczenie jej rzeczywistej długości,
  3. Udzielenie odpowiedzi na pytania kontrolne.

Organizatorzy spaceru: Zdzisław Kaczyński i Danuta Przymusiała-Żuk.

Foto: Danuta Przymusiała-Żuk