Regulamin rajdu:

Drużyny zobowiązane są do:
– przejścia trasy rajdu zgodnie z jej opisem
– przestrzegania przepisów ruchu drogowego
– bezpiecznego i kulturalnego zachowania na trasie rajdu
– rozwiązywania przewidzianych zadań

Udział w imprezie jest bezpłatny. Ubezpieczenie we własnym zakresie. Rajd odbędzie się bez względu ma pogodę. Start drużyn przed kamieniem upamiętniającym Grzegorza Palkę na skrzyżowaniu ulic: Strykowska, Wojska Polskiego w godz. 1000 – 1015. Zakończenie rajdu w parku Staromiejskim. Trasa rajdu: park Ocalałych, park Helenów, park Staromiejski.

Organizatorzy: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała

W rajdzie uczestniczyli uczniowie i wychowankowie z następujących placówek:

Razem 114 osób.

Wyniki współzawodnictwa

– szkoły podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa nr 46 i Szkoła Podstawowa nr 51                                             po 46 pkt.
2. Szkoła Podstawowa nr 110, Szkoła Podstawowa nr 3 i Dom Dziecka nr 8            po 41 pkt.
3. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 „Reymontówka”                                   36 pkt.

– gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:

1. Gimnazjum w Rzgowie gr. B          – 63 pkt.
2. ZSP nr 10 klasa III Te                      – 61 pkt.
3. ZSP nr 10 klasa IV Tt                      – 59 pkt.
4. Gimnazjum w Rzgowie gr. A          – 52 pkt.

Foto: D. Przymusiała, Z. Kaczyński