WYCIECZKA SZKOLENIOWA

9 wpisów

Wydarzenie cykliczne – Wycieczka szkoleniowa.
Organizacja turystycznych wycieczek szkoleniowych Zlotów Rodzinnych w istotny sposób przyczynia się do integracji członków PTSM, integracji społecznej oraz ułatwia kontakt z innymi kulturami, miejscami, zwyczajami, a w szczególności z ludźmi: bez podróży, wyjazdów wakacyjnych i turystyki nie byłyby możliwe spotkania, rozmowy oraz wzajemny szacunek oparty na podstawowej równości, z uwzględnieniem różnic kulturowych.
Turystyka przynosi społeczeństwu rozliczne korzyści, nie tylko przez sam fakt wyjazdu na wakacje, lecz także ze względu na szczególny charakter tej formy rekreacji. Idea aktywizacji społeczeństwa do uprawiania turystyki wpisuje się również w zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015. Zwiększenie aktywności fizycznej przez turystykę niesie za sobą korzyści aktywnego trybu życia, zachowań prozdrowotnych oraz ciekawego zagospodarowania czasu wolnego.