Wiosenna wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 11-09.05.2008

W dniach od 9 do 11 maja 2008 r. miała miejsce wycieczka szkoleniowa Oddziału PTSM w Łodzi do Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Trasa wycieczki przebiegała szlakiem Orlich Gniazd przez Olkusz – Czerna (kościół i klasztor Karmelitów Bosych), Olkusz (gotycki kościół św. Andrzeja, mury obronne), Rabsztyn (ruiny zamku), Pustynię Błędowską – Ogrodzieniec (zamek), Morsko (ruiny zamku, ośrodek wypoczynkowy), Mirów (ruiny zamku), do Bobolic (ruiny zamku) i Olkusza.

Następnie przemierzaliśmy teren Ojcowskiego Parku Narodowego: Olkusz – Pieskowa Skała (zwiedzanie zamku), Ojców (zamek), Brama Krakowska (zwiedzanie jaskini Ciemnej i Groty Łokietka), Grodzisko (kościół Bł. Salomei), aby przez Olkusz powrócić do Łodzi i Zgierza.

Wycieczka szkoleniowa do Lipiec Reymontowskich i Rogowa, 27.06.2008

 

 

Wycieczka po Sanktuariach Maryjnych województwa świętokrzyskiego, 29.07.2008