Pobieralnia

 

Deklaracja członkowska

Druk sprawozdania finansowego (docx)

Informator PTSM 2017 (pdf)

Informator PITM 2017 (pdf)

Karta informacyjna o SK PTSM (docx)

Karta rejestracyjna Szkolnego Koła PTSM (docx)

Karta rejestracyjna Szkolnego Schroniska Młodzieżowego PTSM

Katalog Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Polsce

Pismo o przekazanie do rozprowadzania przez Koło PTSM znaczków i legitymacji (docx)

Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku (pdf)

Prośba Dyrekcji placówki do Oddziału PTSM (docx)

Protokół zebrania organizacyjnego grupy inicjatywnej powstania Koła PTSM (docx)

Regulamin konkursu na najlepiej zorganizowany obóz wędrowny "Szlakiem Szkolnych Schronisk Młodzieżowych"

Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia PTSM za zasługi dla rozwoju Schronisk Młodzieżowych

Regulamin przyznawania honorowej Odznaki PTSM

Regulamin wycieczek szkolnych (pdf)

Regulamin tras typowych obozów wędrownych

Rozliczenie ilościowe znaczków i legitymacji (docx)

Rozliczenie znaczków członkowskich i legitymacji PTSM oraz legitymacji plastikowych w 2015 r.

Sprawozdanie zbiorcze z działalności organizacyjnej PTSM

Wniosek o nadanie Odznaki honorowej "Za zasługi dla turystyki"

Wniosek potwierdzający zgłoszenia działalności Koła PTSM

Wniosek w sprawie nadania Odznaki PTSM

Wykaz sprzedaży Junior (docx)

Wykaz sprzedaży Senior (docx)

Wykaz tras typowych PTSM na 2000 r.

Wytyczne programowo-organizacyjne działalności Szkolnego Koła PTSM

Wzory legitymacji PTSM: Karta Międzynarodowa

Wzory legitymacji PTSM: Legitymacja krajowa-1

Wzory legitymacji PTSM: Legitymacja krajowa-2

Wzór porozumienia PTSM z Miastem

Wzór porozumienia PTSM z Powiatem

Informator PITM 2018 pdf