X Spacer „Szlakiem łódzkich pomników wybitnych Polaków” 8.06.2013

Trasa spaceru: pomnik ks. Ignacego Skorupki, pomnik Jana Pawła II, grób Nieznanego Żołnierza, pomnikowy dąb „Fabrykant” – „Jagosz”, popiersie Bohdana Stefanowskiego, tablica pamiątkowa Jana Sztaudyngera, tablica pamiątkową Ludwika Zamenhofa, ławeczka Tuwima, pomnik Leona Schillera, tablica pamiątkowa Edwarda Potęgi.

Po drodze zobaczyliśmy również: tablicę pamiątkową błogosławionej siostry Faustyny, tablicę pamiątkową Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury, willę Richterów, „bombonierkę”, pomnik kamienicy, tablicę pamiątkową trasy W-Z, tablicę pamiątkową Juliana Tuwima (na budynku szkoły do której uczęszczał), pomnik Plastusia.

Cele spaceru: Poszerzenie wiadomości o historii Łodzi, poznanie nazwisk wybitnych Polaków i ich dokonań, doskonalenie umiejętności czytania planu miasta i orientacji w terenie, pogłębianie umiejętności współpracy w zespole, nabycie umiejętności obliczania długości pokonanej trasy z wykorzystaniem skali planu miasta.

Uczestnicy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi: uczniów 16, opieka Danuta Przymusiała i Zdzisław Kaczyński,
Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi uczniów 3, opieka Grażyna Sołoducha-Nowak,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ognisko „Przystań”: wychowanków 1, opieka Anna Łada,
W imieniu Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi podziękowania organizatorowi złożyła Wiesława Promińska i Anna Łada.

Zadania do wykonania:

  1. Zaznaczenie na planie miasta cyframi od 1 do 10 odwiedzanych pomników,
  2. Oznaczenie przebytej trasy oraz obliczenie jej rzeczywistej długości,
  3. Opisanie życia i działalności postaci uwiecznionej na jednym z pomników.

Organizator spaceru: SKKT PTSM nr 97

Foto: Danuta Przymusiała-Żuk, Aleksandra Makara, Michał Matusiak