Członkowie Akcji Katolickiej wspólnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych wybrali się do Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Brdowskiej. Wspólnie z nami wybrał się ks. proboszcz Krzysztof Nowak z parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu . W Brdowie odprawił Mszę świętą w Sanktuarium oraz modlił się z nam wspólnie podczas pielgrzymki. Po modlitwie i rozmowach uczestników z Matką Boską Zwycięską złożeniu swoich próśb i podziękować udaliśmy się w dalsza podróż . W pielgrzymce udział wzięło 100 osób.

Ojciec Paulin przybliżył nam historię oraz otrzymane łaski za wstawiennictwem Matki Boskie Brdowskiej

Powiedział – Brdów miejscowość będąca kiedyś miastem zasłynęła z bitwy powstańczej z 1863 roku,

w której wyzwoleńcy ponieśli druzgocącą klęskę w walce z wojskami carskiej Rosji. Zginął w niej syn wielkiego poznańskiego filozofa Karola Libelta.

Skarbem Brdowa jest kościół i klasztor Paulinów. Akt erekcyjny z 1436 roku pochodził od króla Władysława III zwanego Warneńczykiem, ale tradycja mówi, że właściwym fundatorem był Władysław Jagiełło.

Do sanktuarium maryjnego przyciąga pielgrzymów cudowny obraz Madonny z Dzieciątkiem Matki Bożej Zwycięskiej Brdowskiej namalowany na pięciu deskach z drzewa lipowego. Nie można dokładnie określić, kiedy został stworzony, ale podania mówią, że król Jagiełło miał go w swoim ekwipunku podczas bitwy pod Grunwaldem .

Dalej udaliśmy się do – Wietrzychowic i Sarnowa – zwiedzania polskich piramid

Gaj Stolarski, Wietrzychowice i Sarnowo to miejsca w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie zobaczyliśmy megalityczne grobowce zwanymi polskimi lub kujawskimi piramidami. Są to jedne

z najstarszych zabytków znajdujących się na terenie Polski. Grobowce mogą mieć nawet ponad 5500 lat.

Z historią zapoznał nas przewodnik pan Rafał z Muzeum Archeologicznego z Łodzi

Następnie udaliśmy się miasta Brześć Kujawski. Jest to miasto królewskie, gdzie przyszedł na świat przyszły król Władysław Łokietek.

Pani przewodnik zabrała nas do Kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika .Powiedziała – kościół został zbudowany w 1332 r., a w XV w. powiększono go. Był dwukrotnie odbudowywany po pożarach (1555, 1657), a w 1710 r. uzyskał wygląd barokowy. W 1812 r. wojska francuskie wykorzystywały go jako magazyn, w XIX w został odrestaurowany, a na początku XX w. odzyskał pierwotny wygląd gotycki. Wśród zabytków we wnętrzu, warto wspomnieć o późnogotyckim tryptyku z ok. 1520 r., autorstwa jednego

z uczniów Wita Stwosza.

Wspomniała tez o Podominikańskim kościele św. Michała Archanioła wzniesionego w XIV wieku.

W latach 1922-1928 został przebudowany, uzyskując elementy barokowe. Wchodzi w skład zabudowań klasztornych, gdzie obecnie mieszkają siostry Elżbietanki.

Udaliśmy się pod pomnik Łokietka aby zrobić wspólne zdjęcie Pomnik przedstawiający króla Władysława Łokietka został odsłonięty w 2008 roku. Brześć jest rodzinnym miastem króla.

W Brzeskim Centrum Kultury i Historii „Wahadło” odwiedziliśmy wystawę stałą, zatytułowaną Wahadło Czasu, która dotyczy historii i tradycji Brześcia Kujawskiego od neolitu, aż po czasy współczesne a także wystawę multimedialną.

Pielgrzymka dostarczyła niezapomnianych wrażeń. Ubogaciliśmy się duchowo, poznaliśmy historie rodu Piastów, poznaliśmy grobowce megalityczne.

Marianna Strugińska-Felczyńska
Kategorie: Wydarzenia