Ogólnopolska Konferencja

7 kwietnia 2018 r. w warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” – Szkolnym Schronisku Młodzieżowym spotkało się ponad 30 działaczy reprezentujących Schroniska Młodzieżowe PTSM i Odziały PTSM z całego kraju. Było to pierwsze spotkanie tej rangi po ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatów PTSM.

Program konferencji obejmował między innymi:

  • przedstawienie głównych kierunków działalności Towarzystwa w 2018 roku, w tym imprez ogólnopolskich,
  • omówienie zasad przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych przez oddziały i schroniska młodzieżowe,
  • zmiany w regulaminach Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych i zasad występowania o uhonorowanie działaczy Towarzystwa wyróżnieniami i odznaczeniami PTSM.