W dniu 4 czerwca 2017 r. członkowie i sympatycy Oddziału PTSM w Łodzi zwiedzali największy w Europie cmentarz żydowski. Na obszarze 40 hektarów mieści się 180 tysięcy nagrobków. Kirkut powstał w roku 1892 a wielką rolę w jego utworzeniu odegrał Izrael Kalmanowicz Poznański, który przekazał na jego potrzeby wcześniej zakupione grunty, w zamian zastrzegając sobie prawo do postawienia rodzinnego mauzoleum.

Uczestnicy spaceru poznali historię łódzkich Żydów, ceremoniał pogrzebowy, symbolikę na macewach, tragiczne wydarzenia w Litzmannstadt Getto oraz niektóre zwyczaje społeczności żydowskiej. Mieli możliwość podziwiania perełek żydowskiej sztuki sepulkralnej oraz poznania ciekawostek z życia bardziej i mniej znanych przedstawicieli tej grupy mieszkańców Łodzi.

Wycieczkę prowadził i relację opracował: Zdzisław Kaczyński