Pierwszy cmentarz żydowski w Łodzi został założony w 1811 roku przy ul. Wesołej. W latach 50. dwudziestego wieku na jego terenie zbudowano osiedle mieszkaniowe i poprowadzono ulicę. Dzisiaj o jego istnieniu przypomina kamienny obelisk wzniesiony w 2004 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Łodzi, dr Jerzego Kropiwnickiego.

Cmentarz przy ul. Brackiej w Łodzi został założony w 1892 roku. Szacuje się, że jest pochowane na nim ok. 160 000 osób. Obecnie zajmuje obszar 39,6 hektara. W ciągu ponad stuletniej historii cmentarza spoczęło na nim wiele osób zasłużonych dla rozwoju naszego miasta i jego dziejów, znani rabini, fabrykanci, lekarze, politycy, działacze społeczni itd. Ich grobowce często stanowią wysokiej klasy dzieła sztuki kamieniarskiej i kowalskiej.
Tu również pochowane są ofiary jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości – Holocaustu. Na części cmentarza zwanego „Polem Gettowym” pochowanych zostało ok. 43 000 ofiar getta łódzkiego zmarłych z głodu i wycieńczenia. Na ich grobach rzadko stoją macewy. Przywracając pamięć o zmarłych Fundacja w latach 2004 – 2009 doprowadziła do całkowitego uporządkowania tego terenu. Mimo prowadzenia innych prac na cmentarzu, teren Pola Gettowego był najważniejszy i najistotniejszy do uporządkowania, aby żyjący jeszcze nieliczni potomkowie osób tam pochowanych mogli postawić macewy na grobach swoich bliskich a samo Pole Gettowe nabrało charakteru cmentarza wojennego, bo takim ono w istocie jest.

Dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu p. Josefa Buchmanna z Frankfurtu n. Menem utworzono podstawową bazę danych osób pochowanych na cmentarzu. Udało się w niej zgromadzić informacje dotyczące około 90 000 osób. Jednakże baza nie jest pełna. Czynimy ciągle starania, aby poszerzać ją o nowe informacje pochodzące z różnych źródeł. Prowadzimy inwentaryzację i dokumentację fotograficzną zachowanych macew na cmentarzu, spisujemy z nich dane dotyczące zmarłej osoby.
Uruchomiony portal internetowy cmentarza pozwoli każdemu zainteresowanemu na przejrzenie wykazu nazwisk osób pochowanych w poszczególnych kwaterach. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca pochówku w oparciu o bazę i dokumentację cmentarną będzie można uzyskać w tworzonym wspólnie przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense i Gminę Wyznaniową Żydowską w Łodzi ARCHIWUM ŻYDÓW ŁÓDZKICH, którego siedziba jest przy ul. Pomorskiej 18 w Łodzi. Lokal przeznaczony na archiwum Fundacja wyremontowała dzięki dotacji p. Josefa Buchmanna z Frankfurtu n. Menem.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę poświęconą cmentarzowi: