Kolejnym wyjazdem Akcji Katolickiej i Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych ramach projektu ,,Hybrydy Kujawskie” był Piotrków Trybunalski i okolice. Piotrków Trybunalski to miasto wielokulturowe. Byli tam Żydzi, Ormianie, Włosi Rusini, Niemcy, a nawet Grecy. Wszyscy oni pozostawiali po sobie pamiątki w postaci wielu zabytków, niektóre z nich podziwialiśmy podczas zwiedzania miasta: budynek Synagogi Żydowskiej, Cerkiew Prawosławną pw. Wszystkich Świętych. Po spacerze z przewodnikiem po Rynku Trybunalskim w Piotrkowie udaliśmy się do kościoła Farny Św. Jakuba i Apostoła.

Kościół pw. Św. Jakuba jest niekwestionowanie najważniejszym pod względem historycznym zabytkiem sakralnym w Piotrkowie Trybunalskim – powiedział ks. proboszcz. To właśnie ta świątynia przez wiele lat związana była z obradami sejmów, synodów Kościoła Katolickiego w Polsce, a także Trybunałem Koronnym. Także dzisiaj w kościele odbywają się istotne z punktu widzenia Państwa Polskiego uroczystości, m.in. obchody 550 lat Parlamentaryzmu Rzeczpospolitej w 2018 roku. Najstarsza piotrkowska świątynia pełna jest cennych zabytków sztuki. Znajduje się tutaj m.in. siedemnastowieczny cykl barokowych obrazów przedstawiających sceny z życia Św. Antoniego Padewskiego, barokowe stalle z XVII wieku, bogato zdobiona barokowa ambona, siedemnastowieczny obraz ,,Chrzest Chrystusa w Jordanie, naścienna dekoracja malarska nawy głównej przedstawiająca m.in. sceny z synodów kościelnych oraz obrad sejmowych, a także nawiązująca do roku 966 i Chrztu Polski.

 Cudowny słynący łaskami obraz Zaśnięcia Matki Bożej jeden z najpiękniejszych późnogotyckich obrazów w Piotrkowie Trybunalskim- powiedział kaznodzieja. Obraz jest podarunkiem od samej królowej Bony, która miała dokonać osobistego przekazania w 1520 roku, kiedy wraz z Zygmuntem Starym przybyła na jeden z piotrkowskich sejmów walnych..

Zwiedziliśmy tez Zamek królewski, przez znawców i badaczy często określany mianem pałacu wieżowego lub wieży mieszkalnej, powstał w latach 1511-1519 na zlecenie Zygmunta Starego. Najniższa część budynku była przeznaczona na skarbiec, archiwum oraz loch. Na pierwszym piętrze mieszkał król, na parterze pomieszczenia dla dworzan.

 Jakie skarby kryje w środku Kościół w Lubieniu. Bezcenna polichromia Józefa Mehoffera

 Ten kościół jest bezcenny ze względu na mieszczce się wewnątrz obrazy i freski, bo są one wykonane przez jednego z czołowych polskich malarzy Młodej Polski, ucznia samego Jana Matejki, Józefa Mehoffera. Zasłynął on m.in. jako autor witraży w kolegiacie we Fryburgu w Szwajcarii. Parafia w Lubieniu powstała w 1919 roku. Polichromia Józefa Mehoffera powstała we wnętrzu świątyni w latach 1941-1943. Znaleźć tu można sceny biblijne, a szczególną uwagę zwracają anioły, których w sumie doliczono się 134.

Bęczkowice – Pocieszna Górka Sanktuarium Matki Bożej, miejsce pielgrzymkowe, gdzie według starych kronik ,,od niepamiętnych czasów’’ oddawana jest cześć Maryi nazwanej tu Matką Boża Pocieszenia.

Matka Boża Bęczkowicka czczona jest zarówno na miejscu pielgrzymkowym jakim jest Pocieszna Górka, jak też
w Jej słynącymi łaskami obrazie – Matki Bożej Pocieszenia – Oblubienicy Ducha Świętego Pocieszyciela w kościele parafialnym. Te dwa miejsca Jej kultu stanowią jedno sanktuarium.

Słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia przechowywano stale w kościele parafialnym w Bęczkowicach. Obraz pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku. Przedstawia Maryję według wizji św. Jana Apostoła opisana w księdze Apokalipsy. Maryja obleczona jest w słoneczna jasność, u Jej stóp księżyc, nad głową wieniec z gwiazd dwunastu. Aniołowie unoszą Ją na rękach ku niebu i wkładają na Jej głowę królewską koronę. Obraz od wieków czczony był jako słynący łaskami.

Zwiedzanie ruin fortyfikacji w Gorzkowicach oraz zespołu dworsko-pałacowego w Trzepnicy.

Kto mieszkał w dworku w Trzepnicy. Znajduje się w niej klasycystyczny dwór z 1 połowy XIX wieku. Mieściła się w nim szkoła podstawowa. Miejsce to związane jest ze słynną polską kurierką z czasów II wojny światowej Krystyną Skarbkówną, ochrzczoną w pobliskiej parafii Bęczkowice. Jej rodzice byli właścicielami dworu i majątku. W XVII w. W Trzepnicy mieszkał tez Frycz Modrzewski

W programie wycieczki było spotkanie ze Zdzisławem Wojciechem Słomka – rysownikiem, malarzem, rzeźbiarzem. Jest samoukiem. Mieszka w Tarasce koło Sulejowa gdzie tworzy „Zagrodę wyobraźni – Nad Czarną i Pilicą”. Zdzisław Słomka jest twórcą setek obrazów olejnych, grafik, rzeźb oraz kilku polichromii kościelnych.

Zdzisław Wojciech Słomka nazwał swoje miejsce zamieszkania i twórczej pracy „Zagrodą Wyobraźni.

 „Wyobraźnia” to celne słowo, które określa fenomen miejsca i artystycznego działania Słomki. Jego dzieła oscylują pomiędzy sztuką ludową, nieprofesjonalną i obiektami o wysokim kunszcie. Tworzone z rzeczy znalezionych, wiejskich dawnych sprzętów, które połączone z przedmiotami z całkiem innych, ale współczesnych kontekstów, tworzą obiekty o silnym, surrealnym potencjale. I to jest owa nowość i artystyczna innowacja. Słomka niezwykle twórczo odczytuje wiejską przeszłość, otwiera dla niej nowe wymiary tożsamości, podnosi atrakcyjność okolicy tak bardzo oddalonej od łódzkiej metropolii

Podczas wyjazdu nie mogło zabraknąć pieczenia kiełbasek w Leśnej Osadzie Edukacyjnej Koło ora spotkania z prezesem Zarządu Głównego Waldemarem Domarańczykiem, który powiedział o działaniach na rzecz Piotrkowa oraz wspólnego zdjęcia z uczestnikami.

Marianna

Zdjęcia Marianna

Kategorie: Wydarzenia