Trasa spaceru: pomnik Stanisława Staszica, popiersie Stanisława Moniuszki, pomnik Józefa Piłsudskiego, popiersie Jana Kilińskiego, popiersie Juliana Tuwima, fortepian Artura Rubinsteina, ławeczka Tuwima.
Po drodze zobaczyliśmy również: Teatr Wielki, fontannę na pl. Dąbrowskiego, pięciu atlantów, cerkiew prawosławną, tablicę pamiątkową Piotrusia z „Zaczarowanego Ołówka”, figurę Guttenberga, pomnik Misia Uszatka.

Cele spaceru: poszerzenie wiadomości o historii Łodzi, Poznanie nazwisk wybitnych Polaków i ich dokonań, doskonalenie umiejętności czytania planu miasta i orientacji w terenie, pogłębianie umiejętności współpracy w zespole, nabycie umiejętności obliczania długości pokonanej trasy z wykorzystaniem skali planu miasta.

Uczestnicy:
Dom Dziecka nr 8 w Łodzi: wychowanków 9, opiekunka Justyna Chmielewska
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi: uczniów 3, opiekun Zdzisław Kaczyński
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ognisko „Przystań”: wychowanków 2, opiekunka Anna Łada,
W imieniu Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi podziękowania organizatorowi złożyła Anna Łada i Wiesława Promińska.

Zadania do wykonania:

  1. Zaznaczenie na planie miasta cyframi od 1 do 7 odwiedzanych pomników,
  2. Oznaczenie przebytej trasy oraz obliczenie jej rzeczywistej długości,
  3. Opisanie życia i działalności postaci uwiecznionej na jednym z pomników.

Organizator spaceru: Zdzisław Kaczyński

Foto: Artur Wojciechowski, Michał Matusiak