VIII Spacer „Szlakiem łódzkich pomników wybitnych Polaków” 4.06.2011

Trasa spaceru: pomnik Jana Pawła II, tablica św. Faustyny, pomnik ks. Ignacego Skorupki, dąb Fabrykant (Jagosz), popiersie Bohdana Stefanowskiego, tablica Jana Sztaudyngera, fotel Jaracza, kufer Reymonta, ławeczka Tuwima.

Cele spaceru: poszerzenie wiadomości o historii Łodzi, zapoznanie z dokonaniami wybitnych Polaków, poznanie sposobów upamiętnienia ważnych postaci, doskonalenie umiejętności czytania planu miasta i orientacji w terenie, pogłębianie umiejętności współpracy w zespole, nabycie umiejętności obliczania długości pokonanej trasy z wykorzystaniem skali planu miasta.

Uczestnicy:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi: uczniów 12, opiekunowie Danuta Przymusiała i Zdzisław Kaczyński
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Reymontówka” w Łodzi: wychowanków 3, opiekun Mariola Podsiadła.
W imieniu Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi podziękowania organizatorom złożył Janusz Krawczyk.

Zadania do wykonania:

  1. Zaznaczenie na planie miasta cyframi od 1 do 9 odwiedzanych pomników,
  2. Oznaczenie przebytej trasy oraz obliczenie jej rzeczywistej długości,
  3. Opisanie życia i działalności postaci uwiecznionej na jednym z pomników.

Organizatorzy spaceru: Zdzisław Kaczyński, Danuta Przymusiała

 Foto: K. Szalewski