Zadania do wykonania:

  1. Zaznaczenie na planie miasta cyframi od 1 do 7 odwiedzanych pomników
  2. Oznaczenie przebytej trasy oraz obliczenie jej rzeczywistej długości
  3. Opisanie życia i działalności postaci uwiecznionej na jednym z pomników.

W spacerze uczestniczyli uczniowie i wychowankowie z następujących placówek:

Nazwa placówki

Dyrektor Liczba uczestników

Opiekun

Dom Dziecka nr 1 w Łodzi Anna Klamerus 10 Ilona Trojanowska
Dom Dziecka nr 8 w Łodzi Elżbieta Majeska 10 Dorota Dymowska
Szkoła Podstawowa nr 46 w Łodzi Jadwiga Magiera Zbrojewska 7 Elżbieta Bolanowska
Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi Krzysztof Chmiel 3 Grażyna Sołoducha – Nowak
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi Monika Michalik 4 Zdzisław Kaczyński

Foto: Michał Kaluga