Sławni ludzie o turystyce

 

Stanisław Wyspiański
„żeby oni chcieli chcieć”

 

Jan Amos Komeński
„Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie tylko z książek czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, z dębów i buków”

Anonim
„Każdemu narodowi potrzebne są stare kamienie i stare kształty architektoniczne. To one właśnie stanowią kotwice pamięci wielu pokoleń”. Zaczerpnięte z Vademecum Młodzieżowego Opiekuna Zabytków. Franciszek Midura, wydawnictwo Oddziału PTTK Warszawa Śródmieście im. Aleksandra Janowskiego, Warszawa 1997

Józef Minasowicz
„Świat takich nauczycieli chwalił i chwali, którzy ucząc chodzili, a chodząc nauczali”

 

Mikołaj Wisznicki
„Krajoznawca szuka wiedzy o Polsce sercem. Na wycieczkach kształcić musimy zarówno ciała, jak  i umysł i uczucie, budzić gotowość słowem Ojczyzna, uczyć karności, kształcić miłość ziemi ojczystej”

Mieczysław Orłowicz
Krajoznawstwo to: „Całokształt wiadomości o pewnym kraju lub regionie, gromadzących elementy rozmaitych działów wiedzy, potrzebne dla znajomości tego kraju (regionu), podane w sposób ścisły, ale popularny”

Aleksander Janowski
„Wstyd to wielki nie znać swej ojczystej ziemi”
„Ziemia to karty księgi: czytaj ją i oglądaj jej obrazy”
„Poznaj swój kraj, abyś go mógł gorąco ukochać”
„Poznaj swój kraj, abyś umiał nim gospodarować”

Św. Augustyn z Hippony
„Świat jest wspaniałą książką, z której Ci, co nigdy nie oddalili się od domu, przeczytali tylko jedną stronę”
„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę”

Jean Paul
„Tylko podróż jest prawdziwym życiem, jak i prawdziwe życie jest podróżą”

 

Herman Melville
„Życie jest podróżą, która prowadzi do domu”

 

Witold Tyrakowski
 „To nie sztuka być turystą, lecz Turystą być – to sztuka!”

Kazimierz Kulwieć
„Po stokroć lekkomyślnym byłby naród, nie chcący znać odwiecznego ojców swoich dziedzictwa, nie szukający poznania sił swoich i środków, budujący swe gmachy na piasku”
zaczerpnięte z artykułu ”Zapowiedź na rok 1910″ opublikowanego w Roczniku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 3:1909, str.5-7.