W dniach od 11-16.09.2022 odbyła się podróż śladami życia i służby Roberta Schumana jednego z trzech Ojców Założycieli Wspólnoty Europejskiej. Organizatorem był Instytut Myśli Roberta Schumana. Uczestniczyła z nami młodzież zwycięzcy konkursu o Unii Europejskiej z województwa łódzkiego, którym wyjazd jako nagrodę ufundował Instytut Myśli Szumana.

Robert Schuman (1886-1963) to francuski polityk zaangażowany w kształtowanie powojennej Europy. Został uznany za jednego z założycieli Unii Europejskiej i otrzymał zaszczytny tytuł Ojca Europy. Podróż przybliżyła postać Czcigodnego Sługi Bożego Roberta Schumana, jego charakteru i duchowości oraz Jego wizji Wspólnoty Narodów Europy. Prelekcje na ten temat prowadził ksiądz postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana. Natomiast w Strasburgu w europarlamencie odbyły się konferencje „Powrót do Europy Schumana”, ale jednocześnie wysłuchaliśmy jakimi wartościami żyje dzisiejsza Unia Europejska.

Podczas konferencji była przedstawiana duchowość i wizja Roberta Schumana jego działalność polityczna gdzie dążył do zjednoczenia państw europejskich , aby zbudować między nimi pokój , który oparty będzie na współpracy , dialogu oraz szacunku dla każdego człowieka uwolnił by wtedy kontynent europejski od wojen. Schuman urodził się w Luksemburgu, zaś jego rodzice pochodzili z Lotaryngii, dokąd wrócili niedługo po narodzinach syna. Lotaryngia należała wtedy do Niemiec i Schuman studiował na niemieckich uczelniach: w Bonn, Monachium, Berlinie, a studia ukończył ostatecznie w Strasburgu. Sytuacja terytorialna zmienia się po I wojnie światowej, kiedy Lotaryngię przywrócono Francji. Robert Schuman do polityki trafił już przed II wojną światową i aktywnie włączył się w działania rządu francuskiego.

Po zakończeniu II wojny światowej był ministrem finansów, dwukrotnym premierem Francji, ministrem spraw zagranicznych i pierwszych przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Wraz z kanclerzem RFN Konradem Adenauerem i premierem Włoch Alcide De Gasperim współpracował nad stworzeniem wspólnoty państw europejskich. Ich praca doprowadziła do podpisania Traktatu Rzymskiego z 25 marca 1957 r., który ustanowił Europejską Wspólnotę Gospodarczą, która następnie przekształciła się we Wspólnotę Europejską, a w 1992 roku w Unię Europejską (UE).

Robert Schuman wiedział, że narody się różnią, ale różnice są ciekawe. Wyrażają to jego słowa: „Wartość Europy, to Europa wartości”. Prelegenci podkreślali ze Schuman nie zajmował się polityką dla pieniędzy. Był politykiem wyjątkowo uczciwym. Przyświecał mu zawsze cel, aby pomagać ludziom. Z tego był znany i za to szanowany. Uważał, że ludzie muszą, że sobą rozmawiać. Szanował odmienność, różnorodność. Robert Schuman był człowiekiem religijnym. „Matka Schumana wychowała swoje jedyne dziecko w atmosferze głębokiej, rzadko spotykanej religijności. Ona sama jako uczennica przebywała w instytucie prowadzonym przez francuskie siostry zakonne”.

W swoim życiu podkreślał swoją wierność wartościom chrześcijańskim. Jako gorliwy katolik zaczynał dzień modlitwą, a także prawie każdego poranka brał udział we Mszy. Jego przeciwnicy taką postawę krytykowali i zarzucali mu, że działa według wskazówek Watykanu. Po śmierci matki, rozważał poświęcić się w pełni Bogu i chciał zostać księdzem. Jednak przyjaciele, jego bliscy odradzali mu to, mówiąc, że „święci XX wieku noszą świeckie ubrania i świat potrzebuje zaangażowanych świeckich”. Modlitwa była dla niego siłą. Robert Schuman przy całej pracy w polityce był skromnym człowiekiem. Polityka nie była dla niego drogą do kariery, lecz najlepszym sposobem, aby pomagać innym. Konrad Adenauer, niemiecki polityk i przyjaciel R. Schumana mówił o nim, że to „święty człowiek”.

Podczas Mszy Świętej w kościele polskim ks. wspominając Roberta Schumana powiedział ,,walczyć o kogoś a nie między nami. Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman nie walczył z kimś ale dla Boga.” Po śmierci Roberta Schumana rozpowszechniła się opinia świętości jego życia. W 1988 roku Instytut Świętego Benedykta Patrona Europy rozpoczął starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana. Proces ten został otwarty 9 czerwca 1990 roku przez biskupa Metz Pierre`a Raffina. 19 czerwca 2021 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Roberta Schumana. Tym samym przysługuje mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego. Dekret potwierdza świętość życia Ojca Europy i ukazuje go jako wzór realizacji wartości chrześcijańskich, a zarazem przybliża beatyfikację tego wybitnego polityka.

Życie Roberta Schumana, który był człowiekiem współpracy, dialogu potwierdza, że nawet w tak skomplikowanej sferze działalności, jak polityka, wartości moralne są ważne i przyczyniają się do budowania lepszego świata. Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman to niewątpliwie wielka postać , nie tylko jako polityka ale także jako osoba prywatna. Był prawdziwym chrześcijaninem , rozumowo pogłębiającym swoja wiarę, odważnie praktykujący swe przekonania i realizującym je w codziennym życiu w swoim powołaniu w miejscu w którym postawiła go historia, w którym działał powierzając się opatrzności Bożej. Został nazwany uczniem Chrystusa w polityce. Nam pozostaje wyprosić u Pana Boga cud uczyniony za wstawiennictwem Sługi Bożego Roberta Schumana.

Podczas podróży zgłębiliśmy swoją wiedzę o Czcigodnym Robercie Schumanie ,zwiedziliśmy miasta związane zżyciem i Jego działalnością. W pierwszym dniu pobytu w Metz mieście założyciela Unii Europejskiej oraz początku działalności Roberta Schumana wysłuchaliśmy wykładu ks. Gregorie o duchowości Roberta Szumanie a następnie spacer z ks. Śladami Schumana. Zwiedziliśmy miejsce gdzie znajdował się gabinet adwokacki Szumana, kościół św. Marcina gdzie codziennie się modlił , miejsce aresztowania oraz Katedrę Św. Szczepana gdzie odbył się pogrzeb Schumana, na Mszę świętą udaliśmy się do kościoła w Metz EgliseSainte-Segolene. Naszym wsparciem była Pani Elżbieta Nienałkowska członek Towarzystwa Roberta Schumana a mieszkająca na stałe we Francji posługującą się językiem francuski i polski.

Metz – miasto w północno-wschodniej Francji nad Mozelą, stolica regionu Lotaryngia (do 2015 r.; obecnie wchodzi w skład regionu Grand Est) i departamentu Mozela. Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 119 594 osoby.

Stolica Lotaryngii wiele razy zmieniała swoich właścicieli. Raz byli to Francuzi innym razem Niemcy. Miasto Metz zostało założone w czasach rzymskich nad rzeka Mozelą. Na przestrzeni wieków niejednokrotnie było celem rywalizacji pomiędzy Francją a Niemcami. Przechodziło do rąk Francuzów po to aby za chwile wrócić do rak władców Niemiec. Dlatego oprócz zabytkowych budynków w różnych stylach architektonicznych mieszają się tu losy dwóch narodów. Mocarstw które przez wieki w dużej mierze decydowały o losach Europy. W XX wieku podzieliła je Linia Maginota mająca za zadanie bronić zachodnią Europe przed ekspansja nazistowskich Niemiec. Jej pozostałości możemy zobaczyć w Metz , w którym stoczyła się krwawa bitwa w obronie miasta. Kilka lat po niej między innymi dzięki Schumanowi Francję i Niemcy połączyła Wspólnota Węgla i Stali dająca początek dzisiejszej Unii Europejskiej.

Podziwialiśmy Katedrę św. Szczepana. Jej obecny wygląd zawdzięczamy połączeniu wybudowanego na przełomie IX i X wieku kościoła w stylu romańskim z inną XIII wieczna gotycka świątynią. Mierząca 136 metrów katedra jest drugim pod względem długości kościołem we Francji. Jedna z trzech naw zdecydowanie wyższa od pozostałych bo sięgająca 42 metry, sprawia ze , kościół jest na trzecim miejscu pod względem wysokości wśród francuskich kościołów. Dzięki jasnej elewacji i ogromnej liczbie witraży katedra nazwana jest ,,Boża latarnią”.

Zwiedziliśmy też najstarszy kościół we Francji. Podczas pobytu we FRANCJI w Metz duża dawka wiedzy o Robercie Szumanie i jego życiu duchowym oraz pozostały niezapomniane wrażenia po zwiedzanych zabytkach. Na zakończenie dnia po Mszy Świętej w Kościele Polskim Polacy tam przebywający przygotowali poczęstunek co było dla nas miłym zaskoczeniem.

Marianna Strugińska-Felczyńska
Uczestniczka wyjazdu w 2022 roku

Kategorie: Wydarzenia