Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 
im. Lecha Kosiewicza w Łodzi

Okres sprawozdawczości obejmuje od 5 grudnia 2016 roku do 22 stycznia 2022 roku.

Miejsce Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego PTSM – w Zgierzu – Świetlica Środowiskowa.

Po powitaniu uczestników spotkania, opiekunów Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, członków PTSM przybyłych na spotkanie, członków Zarządu PTSM oraz Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTSM w Warszawie Cezarego Piotrowskiego Prezes nawiązała do historii powstania naszego Towarzystwa, które może się pochwalić dużym zasobem turystycznym, edukacją młodzieży. Organizacje turystyczne skupiają elitę miłośników poznania urokliwych miejsc w Polsce i za granicą.

Turystyka jest dziedziną działalności człowieka, która najbardziej zbliża ludzi, pozwala na bezpośrednią konfrontację różnych postaw i światopoglądów. Nasze wspólne wyjazdy dostarczały nowych atrakcyjnych przeżyć, silnych doznań emocjonalnych, które wiązały się z faktem poznania nowych miejsc, wynikały z atrakcyjności form np. spływ kajakowy, spotkanie z kulturą regionalną. Motywem i bodźcem pobudzającym nas do organizacji była ciekawość poznania i obserwacji danego miasta, regionu, kultury, ludzi.

Przedstawiła podsumowanie pracy Zarządu Oddziału PTSM im. Lecha Kosiewicza w latach 2017-2021.

  • 2017 roku zorganizowano 8 wyjazdów turystycznych, półkolonie zimowe, letnie, Zlot Rodzinny, zimowiska.
  • 2018 rok – 20 wyjazdów turystycznych, półkolonie letnie, zimowe, Zlot Rodzinny, kolonie wyjazdowe dla dzieci, zimowiska i kolonie letnie.
  • 2019 rok – 14 wyjazdów, dla dzieci półkolonie zimowe, obóz zimowy, kolonie letnie, Zlot Rodzinny, kolonie wyjazdowe dla dzieci.
  • 2020 rok – pandemia, półkolonie zimowe.
  • 2021 rok – 5 wyjazdów turystycznych, letnie półkolonie dla dzieci w tym 6 wyjazdów turystycznych, Zlot Rodzinny, obóz zimowy.

Łącznie zorganizowano 117 imprez – co stanowi 287 osobodni na osobę, 25830 godz. koszt pracy wolontariackiej 439 110 złotych.

Imprezy zorganizowane wspólnie przez Członków Zarządu Oddziału PTSM im. Lecha Kosiewicza w Łodzi: 54 imprezy w tym zorganizowano: 47 wycieczek turystycznych jednodniowych, 4 krotnie Zloty Rodzinne, 3 spotkania opłatkowe i liczne wyjazdy do teatrów i kin.

Przeliczając łącznie podczas obecnej kadencji poświęcono 80 osobodni na poznawanie urokliwych zakątków Polski w tym 3 spotkania opłatkowe.

Ponadto zorganizowano 35 imprez dla dzieci w tym 24 wyjazdy edukacyjne dla dzieci, 4 krotnie półkolonie zimowe, letnie, przeliczając na osobodni stanowi 105 osobodni w oparciu o bazę świetlicy środowiskowej.

30 imprez zorganizowanych przez Członków PTSM w obecnej kadencji:

Zdzisław Kaczyński – 9 rajdów, Góra Krzysztof – 11 rajdów, Maciej Jankowski z Poddębic – 4 wyjazdy do Zakopanego 8-dniowe, Cezary Piotrowski – 3 wyjazdy na zimowiska 10-dniowe, Grażyna Sołoducha – 3 rajdy – łącznie 30 imprez oraz liczne wyjazdy na spektakle do teatrów i kin, stanowi 85 osobodni.

Podsumowując kalendarz imprez w obecnej kadencji 2017-2021 zorganizowano 117 imprez, przeliczając na osobodni stanowi 287 osobodni, daje 25830 godzin pracy wolontariuszy

– 21 rajdów co stanowi 21 osobodni,
– 17-krotnie wypoczynek dla dzieci co stanowi 142 osobodni,
– 81 wyjazdów turystycznych w tym – 47 dla dorosłych wspólnie z dziećmi i 24 wyjazdy dla dzieci – 81 osobodni,
– 4-krotnie Zloty Rodzinne – co stanowi 30 osobodni,
– 3 spotkania opłatkowe – 3 osobodni.

Ponadto udział w szkoleniach organizowanych przez Zarząd Główny 3 wyjazdy 2 osoby, udział w Konferencjach organizowanych przez Urząd Marszałkowski dla organizacji pozarządowych 2-krotnie, kilkadziesiąt wyjazdów Cezarego Piotrowskiego do ZG PTSM w Warszawie i Schronisk Młodzieżowych w Polsce.

Łączny koszt pracy wolontariackiej w obecnej kadencji 2016-2022 po wypracowaniu 25830 godzin wynosi 439 110 złotych nie wliczając organizacji licznych wyjazdów do teatrów i kin oraz pracy sekretarza ZGPTSM i licznych wyjazdów do siedziby Zarządu Głównego PTSM.

Prezes Zarządu Marianna Strugińska-Felczyńska podziękowała wszystkim Członkom Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Członkom Komisji Rewizyjnej, Członkom Komisji Sądu Koleżeńskiego za zaangażowanie i wsparcie prezesa Zarządu Oddziału w różnych działaniach oraz podejmowane inicjatywy: Cezaremu Piotrowskiemu, Grażynie Rubacha, Małgorzacie Lewandowskiej, Tomaszowi Czaszka, Zygmuntowi Sawko, Zdzisławowi Kaczyńskiemu, Krystynie Ulman, Filipowi Foremniak, Członkom Komisji Rewizyjnej; Góra Krzysztof, Teresa Kulesza, Iwona Kubiak, Sąd Koleżeński Małgorzata Dąbrowicz, Grażyna Sołoducha-Nowak, Halina Gwis za współpracę w latach 2017-2021, dzięki ich zaangażowaniu możliwa była organizacja tylu wyjazdów.

Podczas Zebrania nie mogło zabraknąć osobistych podziękowań za wieloletnią współpracę:

  • Zygmuntowi Sawko – za 35 lat działalności w Zarządzie PTSM w Łodzi podziękowanie od Zarządu Głównego wręczył Sekretarz Generalny PTSM Cezary Piotrowski, oraz Prezes Marianna Strugińska-Felczyńska w imieniu Zarządu Oddziału Łódzkiego PTSM,
  • Cezaremu Piotrowskiemu – za 25 lat pracy w Zarządzie Oddziału i 10 lat pracy w Zarządzie Głównym PTSM w Warszawie,
  • Grażynie Rubacha za 35 lat działania na rzecz PTSM.
  • Zdzisławowi Kaczyńskiemu za 30 lat pracy na rzecz Towarzystwa Turystycznego i 5-letnią kadencję w Zarządzie Oddziału PTSM w Łodzi.

W obecnej kadencji 2016-2021

Członek Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi – Cezary Piotrowski pełnił funkcje Sekretarza Generalnego w Zarządzie Głównym PTSM w Warszawie. Dla Zarządu Oddziału Łódzkiego jest to wyróżnienie.

Prezes Marianna Strugińska-Felczyńska otrzymała medal „Serce Dziecku”

W czasie spotkania Pokoleń przed pomnikiem Pękniętego Serca 1 czerwca młodsi i starsi łodzianie oddają hołd pamięci dzieci więzionych w hitlerowskim obozie, który podczas II wojny światowej mieścił się przy ul. Przemysłowej. Spotkania Pokoleń są organizowane przez Stowarzyszenie Komitet Dziecka ich nieodłączną częścią jest wręczanie medali „Serce Dziecku” przyznawanych przez Kapitułę Dziecięco-Młodzieżową działającą przy stowarzyszeniu.

Marianna Strugińska-Felczyńska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

Krzysztof Góra otrzymał Srebrna Odznakę Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.

Zarząd Oddziału PTSM im. Lecha Kosiewicza wybrany na kadencje 2022-2027

Skład Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

Marianna Strugińska-Felczyńska – prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych,
Krystyna Ulman – wiceprezes Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi
Dorota Bartczak – wiceprezes i sekretarz Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi
Krzysztof Góra – skarbnik Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi
Iwona Kubiak – Członek Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi
Małgorzata Lewandowska – Członek Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi
Filip Foremniak – Członek Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi

Komisja Rewizyjna

Grażyna Sołoducha-Nowak
Teresa Socalska
Grażyna Cicherska

Sąd Koleżeński

Zofia Rożniata
Halina Gwis
Urszula Winiecka

Delegat na Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych z Łodzi – Marianna Strugińska-Felczyńska i delegat na Zjazd Krajowy PTSM w zastępstwie – Małgorzata Lewandowska.

Maria Rogala na podstawie sprawozdania
opracowanego i przedstawionego przez Mariannę Strugińską-Felczyńską

_______________________________________________________

Pełny tekst Relacji z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego (kliknij aby pobrać plik PDF).

 

Kategorie: Wydarzenia