Dyrektorzy wyróżnieni

22 czerwca 2018 r. członkowie Zarządu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych uczestniczyli w zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Grotnikach.

Oprócz zakończenia roku szkolnego odbyło się podziękowanie dla dyrektora placówki od dzieci, rodziców i grona pedagogicznego. Po 30 latach w placówce przeszła na zasłużoną emeryturę dyrektor Teresa Maria Socalska wieloletni opiekun Szkolnego Koła PTSM i organizator zakończenia 15 Wojewódzkich Zlotów Kół PTSM.

Na zakończenie swojej kariery zawodowej na wniosek Zarządu Łódzkiego Oddziału PTSM otrzymała Złotą Odznakę PTSM od Zarządu Głównego oraz dyplom Zarządu Głównego PTSM z podziękowaniem za zaangażowanie i wieloletni aktywny udział w pracach na rzecz PTSM, kształtowanie w środowisku właściwych moralnych i społecznych postaw, wielokrotną i niezawodną pomoc w organizacji imprez turystycznych, angażowanie społeczności lokalnej do podejmowania różnorodnego aktywnego wypoczynku w oparciu o wartości tkwiące w turystyce i krajoznawstwie.

Dyplom i odznaczenie wręczył Cezary Piotrowski Sekretarz Generalny PTSM i prezes Zarządu Oddziału PTSM w Łodzi Marianna Strugińska-Felczyńska.

Marianna Strugińska-Felczyńska