PARKI ŁÓDZKIE – PARK JULIANOWSKI

W sobotę 7 listopada 2015 r. w Parku Julianowskim im. Adama Mickiewicza Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łódzki im. Lecha Kosiewicza przy pomocy sekcji orientacji sportowej MKS Metalowiec Łódź zorganizował Zawody na Orientację Parki Łódzkie – Park Julianowski. W imprezie uczestniczyło 31 osób, w tym 26 zawodników i 4 sędziów. Zawodnicy mogli startować w kategorii A – krótkiej przeznaczonej dla początkujących i w kategorii B – średniej trudności. Chłodna i deszczowa pogoda bardzo utrudniała nam prowadzenie zawodów. Imprezę organizowaną pod patronatem PTSM od 2003 r. przeprowadzono już po raz dwudziesty.

Park im. A. Mickiewicza nazywany jest przez łodzian Parkiem Julianowskim od imienia łódzkiego fabrykanta Juliusza Heinzla. Wpisany został do rejestru zabytków w 1984 roku. Położony jest w części miasta zwanej Julianów, w rejonie ulic Zgierskiej i Wł. Biegańskiego. Ograniczony ulicą Krzewową, M. Karłowicza, Palmową, Folwarczną, Jaworową, aleją Róż i cmentarzem Świętego Rocha. Zajmuje powierzchnię 46,5 ha.

Park powstał na początku XIX wieku jako park rodu Zawiszów. W latach 80. XIX wieku majątek zlicytowano. Posiadłość nabył łódzki fabrykant Juliusz Heinzel. Nowy właściciel bardzo dbał o park. Wybudował w nim pałac, gdzie urządzał liczne bale, przyjęcia i kuligi. Pałac został wykupiony w 1937 roku przez łódzkie władze miejskie i przeznaczony na siedzibę muzeum regionalnego. We wrześniu 1939 r. mieścił się tam sztab Armii Łódź. Pałac podczas jednego z nalotów został zbombardowany przez lotnictwo niemieckie. W 1942 roku uszkodzony budynek został przez okupanta niemieckiego rozebrany. Obecnie na jego miejscu znajduje się głaz upamiętniający poległych tu 6 września 1939 r. żołnierzy sztabu Armii Łódź.

Do atrakcji parku należą malownicze stawy na rzece Sokołówce oraz wiekowy drzewostan. Niektóre drzewa mają ponad 200 lat. Wśród nich najbardziej okazałym jest „dąb Kosynier” oraz duży okaz wiązu szypułkowego, zwanego limakiem, który jest naszym rodzimym gatunkiem drzewa, obecnie rzadko występującym w lasach liściastych. Poza tym można spotkać bardziej popularne okazy drzew, takie jak: topole późne i topole holenderskie, cyprysik groszkowy, olchy, modrzewie, dęby, świerki, daglezje, jarząby szwedzkie, klony srebrzyste i jesionolistne, buki czerwonolistne, skrzydłorzech kaukaski, lipy białe, tworzące aleję wzdłuż zachodniej granicy parku przy ulicy Zgierskiej i inne.

W parku znajdowała się wieża spadochronowa, z której do połowy lat 60. XX wieku za odpłatnością można było skakać na spadochronie.

Przy południowym brzegu zachodniego stawu znajduje się pagórek, który mógł być niewielkim grodziskiem. Przeprowadzone tu prace archeologiczne nie potwierdziły jednak tych przypuszczeń.

W latach 1994-2000 w parku wykonano liczne prace obejmujące oczyszczenie stawów i umocnienie ich brzegów, budowę osadnika we wschodniej części parku, budowę ogrodzenia od strony ul. Biegańskiego i Krzewowej, remont muszli koncertowej, renowację źródełka. W 2003 r. park powiększono o tereny pozostałe po bazie ŁPO, na których urządzono boiska sportowe i górkę saneczkową. Przy ul. Krzewowej wybudowano plac zabaw dla dzieci.

Sprawozdanie

Miejsce i czas: Łódź – Park Julianowski – 7 listopada 2015 r.
Organizator: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łódzki im. Lecha Kosiewicza przy pomocy sekcji orientacji sportowej MKS Metalowiec Łódź.
Rodzaj zawodów: popularyzacyjne, sprinterskie
Mapa: Park Julianowski (Adama Mickiewicza), skala 1:5000, PZOS 01-14-898/ŁDZ
Zespół organizatorów: Irena Wiercińska, Anna Wiercińska, Piotr Wierciński, Krzysztof Mazurek, Piotr Młynarczyk
Startowało 26 osób.
Sędzia Główny: Piotr Wierciński
Wyniki:

A – krótka 1590 m 10PK

Lp. Nazwisko Imię Klub/szkoła Czas Braki PK
1 Sobczak

Stachowski

Patryk

Łukasz

DD nr 8 w Łodzi 20.25
2 Kowalewski Mateusz Ind. 20.30
3 Łaczek

Gąsiorowski

Nowak

Jan

Bartek

Arek

Ind. 28.36
4 Stelmasiak

Załoga

Kacper

Marcel

DD nr 8 w Łodzi 16.03 -1
5 Olczak

Pluskota

Michał

Dawid

DD nr 8 w Łodzi 16.44 -1
6 Czerkawski

Piasecki

Wiktor

Paweł

DD nr 8 w Łodzi 18.38 -1

 

B – średnia 2370 m 14PK

Lp. Nazwisko Imię Klub/szkoła Czas
1 Kowalewski Dominik Ind. 16.02
2 Tłokiński Jakub MKS Metalowiec Łódź 18.10
3 Fijałkowski Mateusz MKS Metalowiec Łódź 19.31
4 Kowalski Paweł MKS Metalowiec Łódź 23.20
5 Łukszas Krzysztof MKS Metalowiec Łódź 27.25
6 Olasik Roman MKS Metalowiec Łódź 27.40
7 Wojtczak-Luter Anna MKS Metalowiec Łódź 28.53
8 Tłokiński Adam MKS Metalowiec Łódź 29.24
9 Deszcz Stanisław MKS Metalowiec Łódź 29.45
10 Płóciennik Maria MKS Metalowiec Łódź 29.51
11 Hasiura Anna MKS Metalowiec Łódź 30.15
12 Hasiura Katarzyna MKS Metalowiec Łódź 31.17
13 Mieszkalska Ewa Ind. 34.37
14 Deszcz Michał MKS Metalowiec Łódź 38.16