XVI Rajd „Urodziny na Zdrowiu” 18.05.2013

Dnia 18 maja 2013 r. odbył się już XVI Rajd „Urodziny na Zdrowiu” z okazji rocznicy nadania praw miejskich m. Łódź.

Organizatorem Rajdu było: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział im. Lecha Kosiewicza w Łodzi.

Celem rajdu było: poznanie ciekawych miejsc Łodzi i ich historii, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania czasu wolnego.