Dnia 17 grudnia 2010 roku odbyło się wigilijne spotkanie turystycznej rodziny w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu.

Wigilia Bożego Narodzenia w kulturze polskiej jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku. O wigilijnym wieczorze znajdujemy już wzmianki w Starym Testamencie. W Polsce na stałe do tradycji weszła dopiero XVIII wieku. Główną jej częścią jest uroczysta wieczerza, w gronie bliskich nam osób. Zaprasza się na nią oprócz krewnych osoby samotne i bliskie nam sercu. Ucztę wigilijną w tym roku zorganizowali dla naszej wielkiej rodziny: Zarząd Okręgu Województwa Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi reprezentowany przez prezesa Mariannę Strugińską-Felczyńską, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej reprezentowany przez ks. dr Grzegorza Dziewulskiego Asystenta Kościelnego Archidiecezji Łódzkiej oraz Marię Mazurkiewicz – prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, a także Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu reprezentowanego przez ks. kan. dr. Andrzeja Blewińskiego oraz Mariannę Strugińską-Felczyńską prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wspólnie z dr Marianem Wojciechem Wójtowiczem Dyrektorem Kolegium Nauczycielskiego oraz jego personelem.

Dzięki wieloletniej współpracy spotkaliśmy się, aby ten nie codzienny wieczór spędzić w miłej, ciepłej, rodzinnej atmosferze. Stowarzyszenia te oraz pracownicy Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu wspólnie podejmują różne działania na rzecz środowiska lokalnego, wspólne wyjazdy, co pozwoliło na zawarcie silnych więzi emocjonalnych.

Wieczór wigilijny miał bardzo podniosły nastrój, w który wprowadzili nas studenci Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu, poprzez swój program artystyczny, przygotowywany pod kierunkiem nauczycieli Anny Piotrowskiej, Elżbiety Jankowskiej i Eweliny Bień.

Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością opiekunowie Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, dyrektorzy placówek oświatowych, a także przedstawiciele instytucji współpracujących z nami, m.in.

Ewa Lesiak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im bł. Rafała Chylińskiego,

Iwona Lewandowska – I zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Zgierzu,

Krystyna Nowak – zastępca prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu,

Cezary Piotrowski – Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Gminy Zgierz,

Robert Starzyński – Dyrektor Muzeum Miasta Zgierza i przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Turystycznego Krajoznawczego w Zgierzu,

Urszula Różycka – Prezes Fundacji Pamięć Pojednanie z Łodzi,

Renata Matusiak – przedstawiciel Urzędu Miasta.

W trakcie naszego wspólnego świętowania, w kierunku gości popłynęło wiele ciepłych życzeń. W imieniu Zarządu Głównego PTSM życzenia do zebranych gości przesłał wiceprezes Waldemar Domarańczyk.

W trakcie uroczystości głos zabrała Prezes Marianna Strugińska-Felczyńska życząc wszystkim Świąt wypełnionych radością miłością, niosących spokój i odpoczynek. Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia, aby wszystkie wspólnie podjęte działania przynosiły sukcesy.

Owe życzenia oraz słowa wdzięczności za otwartość na współpracę skierowała również Pani Prezes do Zarządu Okręgu Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w skład, którego wchodzą przedstawiciele Zarządu PTSM z Piotrkowa Trybunalskiego oraz Zarządu Oddziału Skierniewickiego, do członków Zarządu Oddziału PTSM im Lecha Kosiewicza w Łodzi, dyrektorów Schronisk Młodzieżowych z województwa Łódzkiego. Wyrazy wdzięczności popłynęły również w stronę Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz prezesów POAK.  Szczere podziękowania trafiły również na ręce dyrektora i pracowników Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu za wspieranie wszelkich podejmowanych inicjatyw na rzecz naszej młodzieży, a także do wolontariuszy biura PTSM, na ręce kierownika Oświaty dla dyrektorów placówek z Gminy oraz do Urzędu Miasta Zgierza, Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Łodzi.

Życzenia do uczestników wigilijnego spotkania skierował również ks. dr Grzegorz Dziewulski. W swoich słowach przybliżył nam również Czym są święta Bożego Narodzenia dla chrześcijanina? Przypomniał, iż są to święta Bożej miłości. Istotą świąt Bożego Narodzenia jest nawiązanie do tego niesamowitego wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, kiedy to  Bóg, który jest miłością stał się człowiekiem i przyszedł na ten świat. Mówiąc dobitniej, Bóg wszedł w ludzką historię, każdego człowieka. Boże Narodzenie to właśnie przypomnienie tych wielkich wydarzeń zbawczych.

Po wspólnych życzeniach i podziękowaniach nadszedł czas na wspólną wieczerze, którą rozpoczął modlitwą Ks. Jacek Kucharski.

W trakcie spotkania głos zabrała również pani Bożena Ober oraz Maria Mazurkiewicz – prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, kierując na ręce prezes Marianny Strugińskiej-Felczyńskiej życzenia i wyrazy wdzięczności za wszelką pracę i trud wkładany w działalność na rzecz młodzieży, wszelkie podejmowane i realizowane działania, a także za otwarte serce dla każdego.

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTSM im. Lecha Kosiewicza