Turystyczna Wigilia 17.12.2009

Dnia 17 grudnia 2009 roku odbyła się Wigilia turystyczna podsumowująca działalność Łódzkiego Oddziału PTSM.

Organizatorami turystycznej wigilii byli: Marianna Strugińska-Felczyńska – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddziału w Łodzi, Anna  Burdyka – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi.

Uroczystość wigilijną zaszczycili: Elżbieta Wilczyńska – główny specjalista Zespołu ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynku; z  Wydziału Edukacji  Urzędu Miasta Łodzi Tomasz Dronka – Naczelnik Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego  Łodzi; Ryszard Mamenas – Prezes  Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Łodzi; Waldemar Domarańczyk – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych; Ksiądz Piotr Kosmala – Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej oraz dyrektorzy i opiekunowie Szkolnych Kół PTSM.

Podczas uroczystości  wręczono Odznakę Honorową  „Za Zasługi dla Turystyki”  przyznaną przez

Ministra Sportu i Turystyki  na wniosek Zarządu Oddziału PTSM im. Lecha Kosiewicza w Łodzi.

Wśród wyróżnionych nauczycieli znaleźli się:

  • Beata Bielińska   nauczyciel- ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Zgierzu
  • Anna Burdyka – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi
  • Teresa Głąb – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzgowie
  • Hanna Bożena Grącka- dyrektor Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr 3 w Pabianicach
  • Zbigniew Kacprowicz- wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Krośniewicach
  • Anna Sztajnert- wicedyrektor  Zespołu Szkół  Specjalnych  nr 5
  • Grażyna Sołoducha-Nowak – ze  Szkoły Podstawowej  nr 19 w Łodzi
  • Grażyna Rubacha- Koło Turystyczne nr 32 w Zgierzu

Oprócz odznaczeń przyznanych przez  Ministra Sportu i Turystyki,  na wniosek Zarządu Oddziału  PTSM im. Lecha Kosiewicza w Łodzi, wręczono tabliczki okolicznościowe z podziękowaniem za pracę na rzecz rozwoju turystyki .

Tabliczki okolicznościowe zostały wręczone przez Waldemara Domarańczyka – Wiceprezesa Zarządu Głównego PTSM oraz Tomasza Dronkę – Naczelnika Wydziału Turystyki Departamentu Kultury fizycznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego oraz Prezesa  Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Łodzi

 

Wyrazy uznania

Dla Kuratorium  Oświaty w Łodzi

Za wspieranie inicjatyw realizowanych na rzecz rozwoju turystyki dzieci i młodzieży  województwa łódzkiego

Marianna Strugińska-Felczyńska  

Prezes Łódzkiego Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

 

Wyrazy uznania

Dla  Pana Piotra Rybińskiego

Wizytatora Kuratorium Oświaty w  Łodzi

Za popularyzowanie walorów turystyki szkolnej wśród uczniów i nauczycieli województwa łódzkiego.

Marianna Strugińska-Felczyńska   

Prezes Łódzkiego Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

 

Wyrazy uznania

Dla Pana Jacka Domagalika

Członka  Łódzkiego Zarządu Okręgu PTSM

Za realizowane działania na rzecz rozwoju turystyki dzieci i młodzieży oraz wspieranie inicjatyw opiekunów Szkolnych Kół PTSM i dorosłych.

Marianna Strugińska-Felczyńska   

Prezes Łódzkiego Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

 

Podziękowanie

Dla Marii Donat

Dyrektora Schroniska Młodzieżowego „Czekay”.

Za całokształt pracy na rzecz rozwoju Schroniska Młodzieżowego w Zduńskiej Woli.

Marianna Strugińska-Felczyńska  

Prezes Łódzkiego Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

                                           

Wyrazy uznania

Dla Pani Teresy Socalskiej

Dyrektora Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego im. Jana Pawła II w Grotnikach

Za  wieloletnie zaangażowanie, aktywną pracę na rzecz promocji turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Marianna Strugińska-Felczyńska  

Prezes Łódzkiego Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

 

Wyrazy uznania

Dla Iwony Marjańskiej-Kaczmarek

Dyrektora Schroniska Młodzieżowego w Łodzi

Za efekty pracy na rzecz rozwoju  ruchu Schronisk Młodzieżowych w środowisku łódzkim

Zarząd Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

 

Podziękowanie

Dla Księdza Pawła Pęczaka

Przewodniczącego Komisji d/s Duszpasterstwa Młodzieżowych Pielgrzymek i Turystyki w Archidiecezji Łódzkiej

Marianna Strugińska-Felczyńska  

Prezes Łódzkiego Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

 

Wyrazy uznania

Dla Pani  Anny Burdyki

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  nr 5 w Łodzi

Za  wieloletnie zaangażowanie, aktywną pracę na rzecz promocji turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Marianna Strugińska-Felczyńska  

Prezes Łódzkiego Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

 

Wyrazy uznania

Dla  Pana Jarosława Stawowskiego

Wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 42 im. Stanisława Staszica w Łodzi

Za  wieloletnie zaangażowanie, aktywną pracę na rzecz promocji turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Marianna Strugińska-Felczyńska  

Prezes Łódzkiego Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

                                                 

Podziękowanie

Dla Pani  Magdaleny  Grzelczak

Nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych  nr 5w  Łodzi

Za  zaangażowanie, aktywną pracę na rzecz promocji turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Marianna Strugińska-Felczyńska  

Prezes Łódzkiego Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

 

Wyrazy uznania

Dla Pana Zdzisława Kaczyńskiego

Nauczyciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 10 w Łodzi

Za  wieloletnie zaangażowanie, aktywną pracę na rzecz promocji turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Marianna Strugińska-Felczyńska  

Prezes Łódzkiego Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  


Wyrazy uznania

Dla Małgorzaty Komorowskiej 

Nauczyciela  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Zgierzu

Za  wieloletnie zaangażowanie, aktywną pracę na rzecz promocji turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Marianna Strugińska-Felczyńska  

Prezes Łódzkiego Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

 

Wyrazy uznania

Dla s. Joanny Przytulskiej

Ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Maryi Niepokalanej

Za zaangażowanie w pracę oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zgierza.

Marianna Strugińska-Felczyńska  

Prezes Łódzkiego Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

                                                   

Podziękowanie

dla Księdza Andrzeja Jastrzembskiego

Z Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu

Za wsparcie i opiekę duchową dla działań podejmowanych na rzecz edukacji turystycznej dzieci , młodzieży i dorosłych.

Marianna Strugińska-Felczyńska  

Prezes Łódzkiego Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

 

Podziękowanie

Dla Katarzyny Wieczorek

Wolontariuszki Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Zgierzu

Za pełną oddania bezinteresowną pracę wśród dzieci i  młodzieży  na rzecz propagowania turystyki i krajoznawstwa.

Marianna Strugińska-Felczyńska   

Prezes Łódzkiego Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

 

Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  w Łodzi składa serdeczne podziękowania za owocną współpracę:

Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi, Urzędowi Miasta Łodzi, członkom Zarządu: Cezaremu Piotrowskiemu, Iwonie Marjańskiej-Kaczmarek, Zygmuntowi Sawko, Teresie Kuleszy, Wiesławie Promińskiej, Annie Ładzie, Edwardowi Paszke, członkom Komisji Rewizyjnej, dyrektorom placówek oświatowych i opiekunom szkolnych kół PTSM, Teresie Grzelczak oraz wszystkim sympatykom, którzy wspierają realizację zadań statutowych.

Marianna Strugińska-Felczyńska  

Prezes Łódzkiego Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

Łódź, 17 grudnia 2010 r.