VIII Zlot Rodzinny PTSM, 2009

Rzeszów – Lwów – Przemyśl

Czas zlotu: 11.08 -19.08 2009

Organizator: Zarząd Wojewódzki PTSM w Łodzi

Cele zlotu :
– poznanie piękna ziemi rzeszowskiej, przemyskiej oraz ziemi lwowskiej
– poznanie zabytków Rzeszowa i okolic
– zwiedzanie Lwowa i okolic
– zwiedzanie Przemyśla i okolic
– nawiązanie nowych przyjaźni i wspólne zabawy.

PROGRAM  ZLOTU

11.08.2009 / wtorek/

Przejazd na trasie Zgierz –  Rzeszów / ok. 320 km/. Po drodze zwiedzanie Opatowa i Krzyżtoporu w Ujeździe. Zakwaterowanie. Pierwsze spotkanie z  Rzeszowem – poznajemy najbliższą okolicę wokół naszego miejsca zamieszkania.

Opatów – jedna z najstarszych i ważnych historycznie miejscowości w regionie. Warte zwiedzenia : kolegiata p.w. św. Marcina- jeden z najcenniejszych zabytków architektury romańskiej w Polsce / pierwsza połowa XII w./.

Krzyżtopór – zamek wzniesiony w latach 1626 -1644 z polecenia K. Ossolińskiego / wg. projektu W. Senesa/. Jest to model wczesnobarokowej twierdzy. Budynek jest ogromny: cztery baszty / 4 pory roku/, 12 sal / 12 miesięcy/, 52 pokoje / 52 tygodnie/, 356 okien / dni/.

12.08.2009 / środa /

Zwiedzanie Rzeszowa i Łańcuta.

Rzeszów – największe miasto w regionie południowo-wschodnim Polski. Na terenie Rzeszowa zachowało się około 400 budynków zabytkowych oraz pamiątek historycznych.

Warte zwiedzenia są: kościół Farny /1363r/, zespół klasztorny Bernardynów /XVII w/, itd.

Łańcut – to nie tylko sławny obiekt zamkowy zbudowany w latach 1795 – 1802 dla Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej wg. projektu Jana Griesmeyera, ale też powozownia, oranżeria , Muzeum Ikon itd. Warte obejrzenia w Łańcucie też  są : kamieniczki pochodzące z połowy XV i XVI w., Kościół Farny z 1349 r. itd.

13.08.2009 /czwartek /

Przejazd na trasie Rzeszów – Lwów / około 200km /

Lwów – największe miasto zachodniej Ukrainy , ok. 830 tys. mieszkańców, ośrodek przemysłowy , duże centrum naukowo-kulturalne.

Miasto założone w 1256 r. przez księcia Daniela Halickiego, który podarował miasto swemu synowi o imieniu Lew, od którego Lwów wziął swą nazwę. Lwów stanowi kolebkę kultury polskiej. Zamieszkiwało w nim wielu wybitnych Polaków / Kasprowicz, Staff, Makuszyński, Styka, Grottger, Kossak, Konopnicka, Zapolska/.

W mieście zachowało się wiele cennych zabytków. Nad miastem górują ruiny zamku Kazimierza Wielkiego / XIV w./. Lwów jest miastem trzech katedr . Gotyckobarokowa katedra katolicka / z cennym wyposażeniem i bogato zdobioną późnorenesansową kaplicą Boimów/ pochodzi z XV w.; katedra ormiańska z 1340r.; unicka katedra św. Jura z XVII w. Cennymi zabytkami architektury sakralnej są także: późnorenesansowy Kościół Bernardynów / obecnie greckokatolicki kościół w. Andrzeja/,barokowe świątynie Jezuitów i Dominikanów, bizantyjska cerkiew Wołoska z XVI – XVII w. Na starym Rynku znajduje się szereg kamienic z XV – XVIII w / w tym Kamienica Królewska,Czarna Kamienica /. Do najpiękniejszych budowli należy Teatr Opery i Baletu z przełomu XIX i XX w.

Cmentarz Łyczakowski jest jedną z piękniejszych nekropolii środkowej Europy i miejscem spoczynku wielu zasłużonych Polaków. Na Łyczakowie znajduje się też Cmentarz Orląt Lwowskich – polskich obrońców miasta z 1919 r.

Zwiedzanie Lwowa  z przewodnikiem.

14.08.2009 /piątek/

Wyjazd do Krzemieńca przez Poczajów, Podhorce, Olesko.

Olesko – miejsce urodzenia Jana Sobieskiego. Warto zobaczyć: kościół z XVI w z nagrobkami Daniłowiczów, klasztor kapucynów z 1739 roku- obecnie magazyn oddziału Lwowskiej Galerii Obrazów, warowny zamek o który w XIV i XV wieku toczono ciężkie walki z Litwinami , obecnie mieści się nim muzeum.

Podhorce –siedziba kolejno Koniecpolskich, Rzewuskich i Sanguszków. Zamek, zbudowany  w XVII w przez Stanisława Koniecpolskiego, zniszczony  podczas I wojny światowej , odbudowany przez książąt Sanguszków / kręcono tu sceny  z „ Potopu”/. Obecnie w trakcie restauracji. Przed wejściem na teren dawnych ogrodów – kościół z XVIII w.

Poczajów – jeden z najważniejszych ośrodków kultu prawosławnego na Ukrainie. Ławra Poczajowska/. Pieczary na wzgórzu już w XIV wieku zamieszkiwali zakonnicy prawosławni. Sława miejsca wzrosła, gdy według legendy, pojawiła się na górze Matka Boska, pozostawiając ślad swojej stopy na kamieniu / do dziś przechowywany w cerkwi/.

Krzemieniec – gród w księstwie halicko- wołyńskim wzmiankowany w dokumentach z 1226 r. Godne zobaczenia są ruiny zamku XII – XIV w.

15.08.2009 /sobota/              

Zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem

Po południu wyjazd do Żółkwi – miejscowość założona w 1603 r. przez hetmana Stanisława Zółkiewskiego. Renesansowy kościół / nagrobki Żółkiewskich i Sobieskich /, ruiny zamku z pocz. XVII w., klasztor Dominikanów z 1655 r.

16.08.2009/niedziela/

Wyjazd do Truskawca przez Drohobycz, powrót do Lwowa przez Sambor i Rudki

Truskavets – największe uzdrowisko karpackie, spacer po alejach zdrojowych, wizyta w Domu Zdrojowym i degustacja „ Naftusi”.

Drohobycz  – miasto Brunona Szulca, gotycka kolegiata św. Bartłomieja, zabytkowy rynek, ulica „ Cynamonowa” , najładniejsza drewniana cerkiew Galicji – św. Jura z XVI w., synagoga, dom Szulca.

Sambor – rynek z XVIII w., ratusz, gotycko- barokowy kościół farny Matki Boskiej, klasztor Bernardynów z barokowym kościołem Wniebowzięcia NMP.

Rudki – rodowa posiadłość Fredrów, renesansowy kościół Wniebowzięcia NMP z cudownym obrazem MB Rudeckiej  i kaplicą nagrobną Fredrów.

17.08.2009 /poniedziałek/

Zwiedzanie Lwowa z przewodnikiem.

Przejazd na trasie Lwów – Przemyśl / w godzinach popołudniowych/

18.08. 2009 / wtorek/

Zwiedzanie Przemyśla.

Przemyśl – to liczne zabytkowe kamieniczki, urokliwe uliczki, kościoły, klasztory i zamek. Warte zobaczenia: Zamek Kazimierzowski wybudowany przez Kazimierza Wielkiego, Bazylika Archikatedralna, fortyfikacje miejskie i wiele innych obiektów.

19.08. 2009 / środa/

Przejazd na trasie Przemyśl – Zgierz / ok. 400 km/

Po drodze / jeżeli czas pozwoli / ok. 1,5 h postój w Sandomierzu.

Sandomierz – miasto położone nad Wisłą na siedmiu wzgórzach / mały Rzym/. W mieście wiele zabytków: Brama Opatowska / XIV – XVI/ – jedna z najlepiej zachowanych bram miejskich w Polsce. Rynek Starego Miasta z pięknymi kamienicami, Kościół św. Józefa wraz z zespołem dawnego klasztoru Reformatorów, Katedra, Pałac Biskupi i wiele innych zabytków.

SEJNY – leżą w woj. Podlaskim, tuż przy granicy z Litwą, 10 km od przejścia granicznego w Ogrodnikach,ok. 30 km na wschód od Suwałk . Przepływa przez nie rzeka Marycha i w pobliżu znajduje się jezioro Sejny. W Sejnach znajdują się następujące zabytki warte zwiedzenia:

Klasztor podominikański i bazylika Najświętszej Marii Panny leży w północno-zachodniej części miasta. Budowę kościoła rozpoczęto w 1610 r. kosztem J. Grodzińskiego. Klasztor z kościołem zaprojektowano w stylu późnorenesansowym, był budowany etapami przez kilkadziesiąt lat. W pierwszym etapie / 1610-1619 / wzniesiono trójnawowy  kościół       w stylu renesansowym z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym apsydą, który konsekrowano dopiero1632 p.w. NMP, św. Jerzego i św. Jacka. Kościół przebudowano w 1710 r. w stylu późnobarokowym.Z pierwotnego wystroju zachował się jedynie późnorenesansowy szczyt nad główną fasadą. Obecnie jest to bazylika pod wezwaniem Nawiedzenia NMP. W kościele znajduje się figura Matki Boskiej Sejneńskiej zakupiona przez J. Grodzińskiego w 1603 r. Figura Matki Bożej Sejneńskiej – najprawdopodobniej wykonał artysta z Gdańska ok. 1257 r. Jest to ponad 1,5 m statua misternie wyrzeźbiona w drewnie lipowym , przedstawia postać Matki Boskiej  siedzącej na tronie bez oparcia , na prawym kolanie stoi Dzieciątko Jezus. Rzeźba otwiera się tworząc tryptyk wewnętrzny, płaskorzeźba wyobraża Boga Ojca siedzącego na tronie trzymającego krucyfiks.

W latach 1619 – 1706 zbudowano etapami klasztor na planie czworokąta z dziedzińcem pośrodku i wieżami po narożach klasztoru. Uległ on przebudowie w latach 1863 – 1869, kiedy wymieniano dach i zmieniono wygląd okien..

– Kaplica Św. Agaty – znajduje się naprzeciw bazyliki, zbudowana w 1789 r. W środku znajduje się obraz Św. Agaty wykonany w drewnie lipowym z połowy XVIII w, na dachu stoi figura św. Agaty wykonana w drewnie lipowym w 1828 r jest ona patronką Sejn, chroniącą przed pożarami. Kute ogrodzenie zostało wykonane przez miejscowego rzemieślnika w1904r.

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej – jest to niewielki neogotycki kościołek wybudowany 1 844 r., przed wojną użytkowany przez ewangelików, obecnie przez katolików.

Biała Synagoga – zbudowana w latach 1860 – 1870. Jest obiekt duży, murowany, eklektyczny z elementami gotyku i neoklasycyzmu.Po II Wojnie Światowej została częściowo przebudowana i adaptowana na remizę strażack , później była eksploatowana jako magazyn. W latach 1978 -1982 została remontowana i przywrócono jej oryginalny wygląd zewnętrzny. Jest to budowla trójnawowa, na planie prostokąta 19 m na 25,8 m. Zachowała się wnęka aron  ha- kodesz i cztery bogato profilowane filar, pomiędzy którymi niegdyś stała bima. Obecnie jest używana przez Ośrodek „Pogranicze –sztuk,kultur, narodów” jako miejsce różnego rodzaju wystaw, koncertów, spektakli.

Jesziwa – -czyli szkoła talmudyczna , której założycielem  w XIX w. był filozof  religijny Mojżesz Icchak Awigdor ,miała charakter ludowo rewolucyjny , dzięki niej Sejny stały się sławne na całej Litwie jako centrum oświecenia. W budynku na piętrze prawdopodobnie znajdowała się synagoga do codziennych modłów.W czasach PRL funkcjonowała tu fabryka kapci stąd potoczna nazwa popuciarnia.

– Niedokończona cerkiew najprawdopodobniej Sejneński Dom Kultury stoi na fundamentach nigdy niedokończonej cerkwi.

Ratusz miejski  -1846 murowany z w stylu neoklasycystycznym .

Pomnik Antoniego Baronowskiego – biskup,poeta, językoznawca, matematyk. Żył w latach 1835 – 1902.

Pomnik powstania Sejneńskiego  – został wzniesiony w 80 –rocznicę Powstania Sejneńskiego w miejscu śmierci dowódcy o oddziałów powstańczych porucznika Wacława Rózgi Zawadzkiego.

Cmentarz parafialny – klasycystyczna kaplica grobowa rodziny Wolmerów z XIX w, grobowiec rodziny Czesława Miłosza – Kunattów, mauzoleum uczestników powstania listopadowego.

Cmentarz świętojerski – znajduje się obok remizy strażackiej, w tym miejscu stała pierwsza sejneńska świątynia – drewniany Kościół p.w. św. Jerzego. Rozebrany w 1842r.

Cmentarz żydowski – – obecnie jest tu 15 całych pomników nagrobnych z XX w i trochę ułomków. Brak jest macew. W 2002 został odsłonięty kamień poświęcony pamięci Żydów sejneńskich.

SMOLANY – wieś położona 8 km od Puńsk .Nazwa pochodzi od wytwórców smoły, którzy tu pracowali. Znajduje się tutaj poreformacki zespół klasztorny z lat 1839 – 40, drewniane chałupy z połowy XIX w i karczma / obecnie dom mieszkalny/.

TRAKISZKI – drewniany budynek dworca kolejowego z końca XIX w.

 PUŃSK –  jest to stolica Polskiej Litwy / 80 % mieszkańców to ludność narodowości litewskiej./ Zabytki to: układ urbanistyczny z XVI – XVIII w, kościół neogotycki z lat 1877-81.Puńsk jest ważnym ośrodkiem kultury Litwinów w Polsce.

BECEJŁY – popularna wieś letniskowa położona między jeziorem Szelment Mały a Iłgiel. Powstała na początku XVII w.Okoliczne lasy i jeziora najpierw należały do króla, od 1530 roku trafiły do rodziny Paców a później Radziwiłłów Znajduje się tutaj murowany kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej / 1928 -1937 /.

JELENIEWO – drewniany kościół z 1878 r. w jego wnętrzu – cenne obrazy i rzeźby z XVIII dzwonnica drewniana z XX w, cmentarz rzymsko –katolicki z zabytkowymi nagrobkami         i XIX – wiecznymi krzyżami żeliwnymi oraz cmentarz żydowski odnowiony w latach 90.

SUWAŁKI – miasto założone przez Kamedułów z Wigier w 1710 r., w miejscu wsi istniejącej od XV w. Od 1817 r. Suwałki zostają stolicą województwa augustowskiego, następnie guberni, ponownie miastem wojewódzkim zostają w 1975 r. W 1842 r. urodziła się tu Maria Konopnicka Obecnie żyje w mieście ok. 70000 mieszkańców. Ważniejsze zabytki : klasycystyczny kościół rzymsko- katolicki św. Aleksandra z lat 1820 -1825, przebudowany w 1845 r. , dawna cerkiew garnizonowa , obecnie kościół pw. Najśw Serca Jezusowego 1840r, kościół ewangelicki pw. Św. Trójcy z 1839 r., ratusz z 1842 -1844 / obecnie UM , klasycystyczna szkoła z 1839 r. /obecnie LO/ ,szpital miejski i odwach / obecnie UM/ , dworzec kolejowy , duży zespół kamienic i koszary przełomu XIX i XX w.

STARY FOLWARK – popularna miejscowość letniskowa położona na północnym brzegu jeziora Wigry w obrębie Węgierskiego Parku Narodowego. Wieś założona przez kamedułów w 1700 r. W 1929 r. została tu założona stacja naukowo – badawcza Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego w Warszawie, działała do 1939 r. WPN w 1993 r. wykupił niszczejący obiekt i przeznaczył na muzeum przyrodnicze.

WIGRY – przywilejem z 6 stycznia 1667 r. król Jan Kazimierz ufundował na wyspie, na jeziorze Wigry klasztor Kamedułów oraz przekazał zakonnikom znajdujący się tam królewski dwór myśliwski.Zakonnicy w krótkim czasie stali się właścicielami znacznych połaci ziem, puszcz i jezior Z dochodów zbudowali na półwyspie / międzyczasie usypano groblę / kompleks klasztorny. W skład, którego weszły: kościół barokowy z lat 1694 -1745, dom kanclerski, domki pustelnicze / eremy/ oraz wieża zegarowa. Klasztor został w czasie II Wojny Światowej całkowicie zniszczony, po wojnie wiernie zrekonstruowany.

KRASNOPOL – powstał w XVII w. jako miasto. Do dziś zachowała się charakterystyczna dla miasta zabudowa centrum – duży rynek i wychodzące z niego pięć ulic. Mieszkańcy głównie utrzymują się z rolnictwa i turystyki. Krasnopol leży wśród jezior jak: Jegliniec, Gremzdy, Długie , Białe , Płaskie itd. Atrakcją jest też w pobliżu rezerwat – ostoja bobrów „Marycha” Zabytki : układ urbanistyczny z końca XVIII w , kościół z 1862 r.

WILNO – 600 tys. Stolica Litw, położona nad Wilią i Wilenką

Miasto charakteryzuje się bardzo dużą ilością zabytków , których nie da się zobaczyć w ciągu jednego dnia . Warte zobaczenia są:

Katedra św. Stanisława – pierwszą katedrę ufundował Jagiełło, którą zbudowano tuż po chrzcie Litwy w 1387 r. Ponad 30 lat później drewnianą świątynię strawił ogień, po czym odbudowano ją w stylu gotyckim pod patronatem wielkiego księcia Witolda. Kolejnych renowacji dokonywano w latach 1530, 1610, 1741 itd. Nową katedrę erygowano w 1801 r. Ta ostatnia przetrwała do naszych czasów. Przed wejściem do katedry dekoracje rzeźbiarskie z lat 1783 – 1791 dzieła nadwornego artysty króla Stanisława Augusta, Tomasso Righiego –       „ Ofiara Noego po wyjściu z Arki”. W niszach między pilastrami stoją posągi Ewangelistów ponad nimi – płaskorzeźby ze scenami z dziejów Apostolskich. Po bokach – wielkie posągi Mojżesza i Abrahama. Na szczycie ustawiono trzy figury dłuta Kazimierza Jelskiego – pośrodku św. Helena / z krzyżem / po lewej św. Stanisław, po prawej – św. Kazimierz / obecnie stojące są rekonstrukcjami z 1996 r /. Również na elewacjach bocznych umieszczono rzeźby – pięciu jezuickich świętych na ścianie północnej oraz siedmiu Jagiellonów na ścianie południowej / wykonał je prawdopodobnie Jelski /.

Kościół św. Anny – pochodzi z 1501 r. ma charakterystyczną gotycką sylwetkę. Fasadę główną wieńczą trzy smukłe wieżyczki z koronkowymi krzyżami Jest on dziełem architekta Michała Enkingera.  Wnętrze mniej ciekaw; trzy barokowe ołtarze, XVII –wieczne epitafium poświęcone Jakubowi i Annie Naporkowskim.

Ostra Brama – to jedna zachowana z 9 istniejących niegdyś bram miejskich w murach obronnych Wilna wzniesionych na początku XVI w. Jej sława wiąże się z sanktuarium maryjnym. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej zawieszony jest nad ołtarzem z 1785 r. ,umieszczony jest na wspaniałym antepedium z 1799 r. wykonanym przez wileńskiego złotnika Ignacego Skinderskiego. Pomiędzy kolumnami stoją pozłacane figury rodziców Marii – św. Anny i św. Joachima z XVIII w. Resztę ścian wypełnia ok. 14 tys. wotów wykonanych ze srebra i złota.

Kościół św. Św. Piotra i Pawła – zespół kościelno –klasztorny wystawił hetman litewski Michał Kazimierz Pac. Jest dziełem architekta Jana Zaora i budowniczego Jerzego Ertlego z 1668 -1676. Wystrojem wnętrza zajęli się Włosi Petro Perti i Givanni Maria Galli. Konsekracja nastąpiła w 1701 r. Fasada ma charakter monumentalny zdobi ją łaciński napis „ Królowo pokoju,umacniaj nas w pokoju „ Wejście prowadzi przez wspaniały portal, ozdobiony herbem Paców / Gozdawa / oraz figurami aniołów, trzymających atrybuty św. Piotra – miecz i klucze. Pod progiem został pochowany Michał Kazimierz Pac. We wnętrzu Kościoła ok. 2 tys. rzeźb figuralnych dzieła Pietro Pertiego.

Z innych kościołów Wilna należy wymienić : kościół św. Mikołaja – nazywany najstarszym kościołem Wilna – jest to mała gotycka świątynia; klasztor Bernardynek i kościół św. Michała Archanioła– obiekt renesansowy , obecnie Muzeum Architektury; Kościół Bernardynów  – duża budowla gotycka; kościół św. Jana– ufundował go Jagiełło, była to pierwsza fara miejska obecnie pełni dwoistą rolę – sakralną oraz Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego ; kościół św. Katarzyny  – jedna z ładniejszych barokowych świątyń Wilna i inne.

Cmentarz na Rossie – jest prawdziwa skarbnica pamiątek kultury polskiej w Wilnie.

Cmentarz założono w 1769 r. z inicjatywy burmistrza wileńskiego Bazylego Millera. W 1967 r. został zamknięty jako miejsce pochówku a 1969 r. wpisany do rejestru zabytków. Porządkowaniem zajęto się dopiero w 1988r. Wchodząc na Starą Rossę od ulicy Rossa widzimy cmentarz wojskowy, który urządzono w latach 1935 -1936, z grobowcem kryjącym serce marszałka Piłsudskiego i szczątki jego matki Marii z Billewiczów.

Uniwersytet Wileński – – 1570 r. utworzono kolegium jezuicki, które 9 lat później / 1579 / Stefan Batory przekształcił w uniwersytet. Studiowali tu: Adam Mickiewicz, Józef Ignacy Kraszewski , Tomasz Zann, Juliusz Słowacki i inni.

Muzeum Mickiewicza – mieści się w kamieniczce przy Bernardyńskiej, w 1822r. wynajmował w niej mieszkanie A. Mickiewicz i tu m.in. przygotował do druku „ Grażynę „

Baszta Giedymina  – to pozostałość Zamku Górnego wzniesionego przez Giedymina w połowie XIV w. na szczycie góry Turzej.

STUDZIENICZNA –najpopularniejsze miejsce odpustowe na Augustowszczyźnie z racji nad łaskami słynącą wodę studzienną. W Studzienicznej warto zobaczyć również drewniany kościół  z 1847 r. , wewnątrz ozdobiony przez ludowych twórców oraz drewnianą dzwonnicę z 1820 r. Na pobliskiej wysepce znajduje się kapliczka  z1872 r. W dniu 9 czerwca 1999 r. podczas pielgrzymki do Polski Studzieniczną odwiedził papież Jan Paweł II.

AUGUSTÓW –  początki miasta datują się na 1555 r. ,prawa miejskie uzyskał 1557 r .Położone jest nad rzeką Netta , dzisiaj miasto zamieszkuje ok. 30 tys.  Mieszkańców W 1993 r. Augustów uzyskał statut uzdrowiska. Ważniejsze zabytki: „ Dworek Prądzyńskiego „ z lat 30-tych XIX w., Klasycystyczny młyn wodny „ Stara Poczta z lat 30 XIX w., kaplica grobowa Truszkowskich z 1820 r. , kościół eklektyczny z lat 1906 -11, Dom Wycieczkowy PTTK z 1939 r / obecnie hotel „Hetman”, Wojskowy Dom Wypoczynkowy z 1935 r. / obecnie ośrodek „Pacyfik „/ , Willa Prezydenta „ z 1928 r.

PANIEWO – śluza zbudowana w latach 1826 -1828 przez por. Michała Horaina. Jest to obiekt dwukomorowy ,wyrównujący największą różnicę spadków na polskiej części kanału wynoszącą 6,5 m. długość 44,5 m szerokość 5,8 m. wysokość ścian  śluzy 10 m, czas śluzowania 30 min.

PRZEWIĘŹ –śluza zbudowana w l.1826-1827 przez Augusta Szultza, usytuowana na140 m kanału. Długość 47,2 m, szerokość 6 m, spad 0,8 m, czas śluzowania 13 min.

DRUSKIENNIKI – popularne uzdrowisko położone na wysokim brzegu Niemna. Obecnie liczy ok. 17 tys. mieszkańców, obecnie znajduje się tu 9 sanatoriów oraz lecznica balneologiczna i największy park wodny w Europie. Druskienniki nie mają ważniejszych zabytków. Uwagę zwraca neogotycki kościół Matki Boskiej Szkaplerznej / 1934 r. / z czerwonej cegły, przede wszystkim zaś prawosławna cerkiew / 1868 r. / – biało-błękitna z kilkoma cebulastymi kopułami. Najważniejsza atrakcja Druskiennik to oczywiście rozległy park zdrojowy ciągnący się od centrum aż po brzegi Niemna. Zdobią go małe fontanny z wodami mineralnymi, dekoratyczne rzeźby o przeróżnej tematyce oraz pomniki M.K. Ciurlionisa i króla Mendoga.

Park wodny w Druskiennikach to obiekt podzielony na kilka kompleksów np. kompleks C to basen morski, wartka rzeka, baseny dla dorosłych i dzieci, plaże, 6 zjeżdżalni, wodospady do masażu, salony masażu, bary i kawiarnie.

Wycieczka statkiem po Niemnie do miejscowości Liszkowo, w trakcie można zwiedzić górę zamkową w Liszkowie z pozostałościami zamku z XV w., barokowy kościół i klasztor.