Środku Polski ziemia znana i nieznana…

Dogodne połączenia drogowe i kolejowe ułatwiają korzystanie z walorów turystycznych województwa. Coraz szybszy rozwój bazy turystycznej doprowadził do podniesienia poziomu świadczonych usług, poziomu, który szybko osiąga standard europejski.

Penetrację regionu ułatwiają liczne szlaki turystyczne: kulturowe (wielofunkcyjne), piesze, rowerowe, konne i kajakowe.

Przez województwo łódzkie przebiegają 4 szlaki o zasięgu europejskim:

 1. Bursztynowy (wzdłuż rzeki Warty: m.in. Konopnica, Sieradz, Uniejów),
 2. Cysterski (okolice Sulejowa),
 3. Romański (Inowłódz, Krzyworzeczka, Ruda, Strońsko, Sulejów, Tum, Żarnów),
 4. Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej (Skierniewice, Lipce Reymontowskie, Rogów, Piotrków Trybunalski, Radomsko)

Do szlaków pieszych o walorach wybitnie przyrodniczych należy zaliczyć m.in.: szlak „Rezerwatów Przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego”, szlak „Jury Wieluńskiej”, szlak „Uroczysk i Rezerwatów”, szlak „Do Rezerwatu Ciosny koło Zgierza”, szlak „Rzeki Pilicy” oraz szlak „Po Przedborskim Parku Krajobrazowym”.

Region łódzki to również atrakcyjne szlaki rowerowe. Długość oznakowanych szlaków wynosi ponad 2000 km, a większość z nich przebiega między najbardziej atrakcyjnymi miejscowościami województwa. Szlaki o charakterze wieloetapowym stwarzają możliwość zaplanowania kilkudniowych wycieczek rowerowych.

Do najbardziej atrakcyjnych szlaków należą:     

 • Łódzka Magistrala Rowerowa
 • Szlak Wapiennych Wzgórz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
 • Szlak Gorących Źródeł
 • Szlak po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich
 • Nadwarciański Szlak Bursztynowy
 • W centrum Polski

Potencjałem regionu jest ponad 150 ośrodków związanych z jazdą konną. Najbardziej wyspecjalizowane z nich ma połączyć szlak turystyczny podzielony na dwie pętle: zewnętrzną liczącą 1087 km oraz wewnętrzną o długości 270 km. Łącznie system szlaków konnych wynosić będzie 1500 km.

Miłośnikom wody region oferuje także szlaki kajakowe na rzece Pilicy oraz Warcie i ich dopływach. Malownicze tereny dolin rzecznych sprzyjają organizacji wycieczek i połączeniu turystyki aktywnej ze zwiedzaniem. Ośrodki rekreacyjno – wypoczynkowe i gospodarstwa agroturystyczne stwarzają możliwość wypożyczenia sprzętu kajakowego oraz zorganizowania spływu.

Więcej na www.ziemialodzka.pl Przez obszar województwa łódzkiego przebiegają także 4 szlaki kulturowe o znaczeniu europejskim: Bursztynowy, Romański, Cysterski, Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

Szlak Bursztynowy

Szlak Bursztynowy w województwie łódzkim jest trasą turystyczną nawiązującą do starożytnego szlaku handlowego, którym kupcy Cesarstwa Rzymskiego podążali na wybrzeża Bałtyku po „złoto północy” , czyli bursztyn. Ta transkontynentalna droga łączyła północne wybrzeża Adriatyku z południowym wybrzeżem Bałtyku. Odcinki szlaku biegnącego wzdłuż Warty i pradoliny Bzury i prowadzące przez miejscowości z unikatowymi zabytkami dziedzictwa kulturowego w województwie łódzkim to:

 • Załęcze Wielkie – Konopnica
 • Konopnica – Warta
 • Warta – Uniejów
 • Uniejów – Łęczyca
 • Łęczyca – Sobota
 • Sobota – Nieborów

Szlak Romański

Architektura romańska w Polsce rozwijała się od XI do XIII w. pod wpływem sztuki włoskiej i francuskiej dającej wzorce dla powstania budowli sakralnych. Do dziś monumentalne budowle kościołów i klasztorów są niezwykłą atrakcją turystyczną, która można odnaleźć także na terenie województwa łódzkiego. Na terenie województwa szlak przebiega przez:

 • Tum – Inowłódz
 • Inowłódz – Żarnów – Sulejów
 • Sulejów – Strońsko
 • Strońsko –Krzyworzeka

Szlak Cysterski

Szlak Cysterski w województwie łódzkim stanowi fragment Europejskiego Szlaku Cysterskiego, który został ustanowiony przez Radę Europy w 1990 r. Wędrówka szlakiem pozwala zaobserwować wpływ jaki wywarły średniowieczne klasztory cysterskie na kulturę i tożsamość. Szlak łączy obiekty związane z obecnością Cystersów i przebiega przez obszar Polski, Francji, Hiszpanii i Portugalii. W województwie łódzkim wytyczony jest następująco:

 • Przedbórz – Sulejów Podklasztorze
 • Sulejów Podklasztorze – Żarnów

Wiedeńskiej Szlak Kolei Warszawsko

Szlak ten to część kolei warszawsko – wiedeńskiej, zwanej Drogą Żelazną Warszawsko – Wiedeńską, która była pierwszą koleją wybudowaną z inicjatywy Polaków na terenie Królestwa Polskiego w latach 1845 – 46. Szlak funkcjonuje od ponad 160 lat, a na jego trasie znajduje się wiele cennych miejsc oraz interesujących obiektów ważnych pod względem historycznym jak i kulturowo – przyrodniczym. Szlak pełni także ważną funkcję komunikacyjną. Odcinki szlaku w regionie to:

 • Skierniewice – Lipce Reymontowskie
 • Lipce Reymontowskie – Rogów
 • Rogów – Piotrków Trybunalski
 • Piotrków Trybunalski – Radomsko