W sprawie NOCLEGÓW, LEGITYMACJI I ZNACZKÓW:
Schronisko Młodzieżowe, Łódź, ul. Legionów 27
+48 42 630 66 80
E-mail: recepcja@yhlodz.pl

W sprawie NOCLEGÓW, LEGITYMACJI I ZNACZKÓW:
Schronisko Młodzieżowe, Łódź, ul Zamenhoffa 13
p. Justyna w godz. 8.00-18.00
+48 42 636 65 99
E-mail: recepcja2@yhlodz.pl


Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Oddział im. Lecha Kosiewicza w Łodzi
Ul. Zamenhofa 13
90-510 Łódź, Polska

Tel. kontaktowe w godz. 8:00–15:00
+ 48 517 944 230
E-mail: prezes@ptsmlodz.pl

NIP: 7272566564
Regon: 473150411
Nr konta PKO BP SA Oddział 1 w Łodzi
61 1020 3352 0000 1702 0092 1502