Połączony z Jubileuszem XX-lecia działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Zgierzu

Na uroczystości gości powitał ks. kan. dr Andrzej Blewiński proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu i Asystent Kościelny Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Obecni byli ks. prałat Ireneusz Kulesza – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej i proboszcz Archikatedry w Łodzi, ks. Karol Olczyk Asystent Kościelny POAK pw. św. Anny w Łodzi, Dziekan Dekanatu Zgierskiego ks. kan. Andrzej Chmielewski, ks. dr Dominik Lubiński duszpasterz archidiecezji łódzkiej, ks. prałat Stanisław Kaniewski, ks. Krzysztof Burzyński, ks. Marek Sasiak, ks. Tomasz Mackiewicz proboszcz parafii pw. Jana Pawła II w Zgierzu, ks. kan. Zdzisław Sudra proboszcz parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Zgierzu, ks. Mariusz Lampa.

Msze Świętą celebrował ks. abp Grzegorz Ryś, ks. dr Łukasz Burchard – sekretarz Ks. Arcybiskupa oraz obecni kapłani. Obecni byli też Poseł IX kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – Marek Matuszewski, I Wiceprezydent Miasta Zgierza Bohdan Bączek, była prezydent Miasta Zgierza, a obecnie Dyrektor Narodowego Samorządu Terytorialnego Iwona Wieczorek, II Wiceprezydent Miasta Zgierza Tomasz Dziedziczak, Członek Zarządu Powiatu i były prezydent Miasta Zgierza Karol Maliński, radni Miasta Zgierza, Grzegorz Maciński, Marek Hyliński, którzy reprezentowali Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza Grzegorza Leśniewicza.

W homilii ks. arcybiskup przestrzegał nas wszystkich przybyłych, abyśmy nie byli ociężali w naszych sercach. Ociężałość serca przerywa łączność między głową a sercem i wówczas nawet, gdy się w głowie rozumie pewne sprawy, to się ich nie realizuje. Serce, które jest ociężałe, nie potrafi kochać. Odwrotnością serca ociężałego jest serce rozpalone, bijące, bo zadaniem serca jest pompować życie, zasilać gorącą krwią wszystkie tkanki, a przez to rodzić działanie.

Wśród zaproszonych prelegentów byli: dr Artur Dąbrowski – prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej oraz rzecznik prasowy Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Tematem Konferencji prezesa Artura rzecznika prasowego Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej było „Zadania członków Akcji Katolickiej w realizacji programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce”.

Drugą konferencje poprowadził ks. prof. Witold Kawecki CSSR – Czy kościół powinien obawiać się polityki?

Dr Marek Oktaba, Dyrektor Zarządzający PUNCS z Instytutu Myśli Schumana w Warszawie, omówił duchowość założyciela Zjednoczonej Europy Roberta Schumana i zapraszał do uczestnictwa w zajęciach PUNCS. Warto skorzystać, aby pogłębić swoją wiedzę. W kościele można było zapoznać się z wystawą poświęconą Robertowi Schumanowi.

Marianna Strugińska-Felczyńska omówiła 20 lat działalności POAK w Zgierzu, podkreślając czym jest Akcja Katolicka. Powołanie Akcji Katolickiej do istnienia oraz jej działalność wyrastają z obowiązku i misji ewangelizacyjnej Kościoła. Obowiązek ten dotyczy wszystkich ludzi wierzących bowiem wszyscy jesteśmy powołani do przekształcania tego świata w duchu wartości objawionych Przez Jezusa Chrystusa. Odnosi się to do wartości osobistej, a także zespołowej Akcja Katolicka zrodziła się w sercu papieża Piusa X, niewątpliwie z natchnienia Ducha Świętego. Jest to dzieło Boże, dlatego doświadczając różnych trudnych kolei losu – trwa, bo była i jest w planach Bożych.

Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych. Świeccy współpracują z hierarchią w realizowaniu misji apostolskiej Kościoła. To również sposób na pogłębianie formacji chrześcijańskiej, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego oraz przygotowywanie działaczy katolickich do aktywnego udziału w życiu publicznym. Członkowie Akcji czerpią inspirację z nauczania Papieża i z dokumentów soborowych. Akcja Katolicka słucha Papieża.

Akcja Katolicka działa w Polsce, ale także poza jej granicami we Włoszech, Anglii.

16 października 1996 r. dekretem abp. Władysława Ziółka powołana została Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej, nawiązująca do bogatych, przedwojennych tradycji.

Asystentem kościelnym Akcji Katolickiej ksiądz arcybiskup Władysław mianował ks. dr. Hab. Marka Stępniaka 29 października 1998 r. Mirosława Ciepłuchę pierwszym prezesem Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. W ślad za powołaniem Zarządu DIAK zaczęły powstawać Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej przy parafiach

W archidiecezji łódzkiej aktualnie należy do niej 100 członków, kilkadziesiąt osób wspierających i sympatyków. W parafiach istnieją zorganizowane struktury, takim Oddziałem jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Powstał z inicjatywy śp. ks. proboszcza kan. Henryka Góry. 6 listopada 2002 – został powołany, decyzją Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Prezesem od samego początku jest Marianna Strugińska–Felczyńska mianowana przez ks. arcybiskupa Władysława Ziółka, następnie przez abp. Marka Jędraszewskiego bp. Marka Marczaka, a obecnie przez ks. abp Grzegorza Rysia.

Dzieło to kontynuuje ks. kan. Andrzej Blewiński. Aktualnie nasz POAK liczy 20 członków i kilkadziesiąt sympatyków.

Akcja Katolicka słucha Papieża.

Ważną inspiracja do działania członków Akcji Katolickiej w Polsce i POAK w Zgierzu są słowa Papieża Jana Pawła II, Papieża Franciszka. Stanowią inspirację do realizowania zamierzonych celów.

Jan Paweł II wskazał na trzy najbardziej aktualne zadania Akcji Katolickiej.

Pierwsze z nich to kontemplacja. Każdy powinien pragnąc dostrzegać we współczesnym człowieku i w świecie oblicze Chrystusa, a zarazem ucząc się patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość przez pryzmat Ewangelii. Na spotkaniach formacyjnych Akcja Katolicka stara się o pogłębianie życia moralnego swoich członków.

Drugim zadaniem, jakie wskazał Ojciec Święty jest działanie na rzecz jedności z Kościołem i jedności społecznej. Uczestnicy Akcji poznają praktyki religijne innych wyznań poprzez uczestnictwo w nabożeństwach w okresie Tygodnia Ekumenicznego.

Kolejne zadanie to misja. Stowarzyszenie nie zamyka się na problemy świata. Podejmuje działalność społeczno-edukacyjną , prowadząc pielgrzymki i dbając o miejsca pamięci narodowej, prowadzenie świetlicy, paczki do ubogich.

Natomiast Papież Franciszek podczas homilii do Akcji Katolickiej nawiązał do czterech filarów Akcji Katolickiej; modlitwa, formacja, poświęcenie i apostolat. Papież powiedział – „że apostolstwo misyjne potrzebuje modlitwy, formacji i poświęcenia” (Watykan, 27 kwietnia 2017 r.).

Pierwszy filar to modlitwa. Nasza gorliwość wymaga zaplecza modlitwy w parafiach i diecezjach. Jeśli nasze pomysły nie będą się rodziły na kolanach, w naszych kościołach parafialnych i katedralnych, nie mamy szansy na ich owocne zrealizowanie.

Drugi filar to formacja. Aby jednak nieść tego katolickiego ducha, właściwe patrzenie na człowieka, postawę otwartości i miłości, trzeba być uformowanym i ciągle poddawać się formacji. Udział członków w katechezach , spotkaniach, sympozjach. „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26).

Trzeci filar naszej pracy to poświęcenie, ofiara. Papież wskazał nie zamykajmy naszych wspólnot, a nade wszystko naszych serc i umysłów na innych ludzi, także tych myślących inaczej od nas. Dziś Akcja Katolicka potrzebuje pasjonatów, którzy będą chcieli poświęcić czas drugiemu człowiekowi.

Dziś, chyba bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba, zaangażowania w życie publiczne, w sprawy społeczne Kościoła i narodu. Jeśli Waszej obecności zabraknie w sferze roztropnej troski o dobro wspólne, czyli w życiu politycznym, samorządowym, szkolnym, to te wymiary zostaną pozbawione istotnego wkładu myśli i dziedzictwa chrześcijańskiego, które buduje nasz świat od ponad dwóch tysiącleci.

Ostatni filar naszej pracy to apostolat, ewangelizacja. Papież Franciszek w bardzo jasny sposób wytłumaczył włoskiej Akcji Katolickiej to zadanie: „(…) Nie siadajcie wygodnie na kanapie, bo od tego się tyje i rośnie poziom…

W swoich planach działaniach Akcja Katolicka powinna pamiętać o „Zasadach synodalnych Ojca Świętego Franciszka”, o których powiedział podczas spotkania Synodalnego abp. Grzegorz Rys.

Nikogo nie wykluczyć z rozmowy – do tego niewykluczenia nawiązuje tytuł dokumentu – „powiększ przestrzeń swojego namiotu”.

Eucharystia – Ona w istotny sposób nas zbiera, bo żyjemy w świecie, w którym co raz mniej rozumiemy znaczenie znaków, bo nie mamy intuicji przenikania przez znaki.

Kościół jest misyjny – synodalne nawrócenie pastoralne – potrzebujemy wyjść do misji, nie wystarczy konserwacja tego co już jest!

Jeśli się decydujemy na proces synodalny, to decydujemy się na wzajemne i wspólne słuchanie Ducha Świętego, a nie manipulowanie Nim.

 

II. Formacja członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 • Udział w kursach organizowanych przez – Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • 2016/2017 Akademia Dziennikarstwa – kurs przygotowujący do pracy w mediach – roczny – Marianna Strugińska.
 • 2015/2016 Szkoła Liderów Nowej ewangelizacji – roczny – Marianna Strugińska
 • Co roku bierzemy udział w konferencjach dotyczących Programu Duszpasterskiego w Poznaniu.
 • Systematycznie uczestniczymy w Dniach Skupienia Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej,
 • Bierzemy udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej do Częstochowy.
 • Udział w corocznych rekolekcjach organizowanych prze Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.
 • Udział członków AK w uroczystościach Archidiecezji Łódzkiej oraz Ogólnopolskich.
 • Udział w tygodniu Ekumenicznym.
 • Udział w spotkaniach synodalnych w Archidiecezji oraz wspólnie z ks. proboszczem spotkania synodalne
  w parafii.
 • Prezes jest absolwentkom Powszechnego Uniwersytetu Nauczania Chrześcijańskiego w Instytucie Myśli Szumana.

III. Prowadzenie świetlicy środowiskowej.

Świetlica Środowiskowa w Zgierzu prowadzona przez ks. kan. proboszcza Andrzeja Blewińskiego wspólnie z członkami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Założycielem Świetlicy Środowiskowej był śp. ks. kan. Henryk Góra. Prezesem POAK od samego początku Akcji Katolickiej przy parafii pw. MBDR jest Marianna Strugińska-Felczyńska.

Świetlica działa od 2000 roku i od samego początku księża proboszczowie byli wspierani przez Akcję Katolicką w prowadzeniu Świetlicy Środowiskowej. Jednym z zadań to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Świetlica czynna od poniedziałku do czwartku od godz.15.00-18.00, prowadzi koła zainteresowań: plastyczne, sportowe, zajęcia wyrównujące, kulinarne.

Policzono, iż w roku 2017/18 wolontariusze przepracowali koło 1800 godz. społecznie wśród nich Maria Rogala 256 godz. zajęcia wyrównujące z matematyki. Urszula Kucharska, Maria Stawska, Irena Wołoszańska, Małgorzata Szewczyńska po 100 godz, porady prawne Zofia Rożniata 64 godziny, Alina Leszcza 130. Hieronima Wdowiak 200, Felicja Kowalska 130, Agnieszka 200, Edyta 450 godz. Akcja Katolicka pisze wnioski do Urzędu Miasta Zgierza, aby pozyskać fundusze na prowadzenie świetlicy, do Urzędu Marszałkowskiego oraz współpracuje z Fundacjami i instytucjami na terenie Miasta Zgierza. Organizuje spotkania wigilijne dla młodzieży.

Łącznie w ciągu roku na rzecz dzieci ze Świetlicy Środowiskowej przepracowano w ramach wolontariatu 2022 godziny w ciągu 4 letniej kadencji prezesa POAK równa się 8088 godzin. Świetlica prowadzona jest na zasadach wolontariatu. To ile godz. wolontariatu poświecono na świetlice w ciągu 20 lat ?

IV. Organizacja pielgrzymek, wyjazdów turystycznych np. w latach 2016-2021 zorganizowano 49 wspólnych wyjazdów pielgrzymek z wyjazdami zwiedzania zabytków sakralnych wspólnie z członkami POAK, liderami grup, członkami PTSM jednodniowych, 18 wyjazd dla dzieci podczas półkolonii w tym wspólnych wyjazdów dzieci z ks. proboszczem A. Blewińskim 10. Łącznie 67 wspólnych wyjazdów dzieci młodzież i dorośli.

Daje to 49 osobodni podczas jednodniowych wyjazdów,20 osobodni podczas zimowisk, 40 osobodni podczas półkolonii letnich, 32 osobodni stanowią Zloty Rodzinne co daje 141 osobodni wspólnego spędzania czasu.

V. Prowadzenie i wydawanie wspólnie z ks. proboszczem gazety parafialnej-10 lat. Przez ten okres wydaliśmy 121 numerów pisma Dobra Rada i sprzedano 46.700 sztuk egzemplarzy. Zebrano 110 wywiadów. Objętościowo jest różne od 8-16 stron, okładka była kolorowa oraz zawiera liczne zdjęcia z wydarzeń w parafii i nie tylko. Ilość wydanych egzemplarzy waha się od 150-600 egzemplarzy. Zamieszczana jest na stronie internetowej parafii. Gazeta parafialna ,,Dobra Rada” powstała z inicjatywy księdza kan. dr Andrzeja Blewińskiego – proboszcza parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w 2009 roku. Jej tworzeniem od samego początku zajęli się członkowie i sympatycy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Gazeta ukazywał się cyklicznie w każdą II niedzielę miesiąca. W prowadzeniu gazety wspierani przez wielu kapłanów z naszej parafii: ks. Piotra Skurę, ks. Jacka Kucharskiego, ks. Marcina Majdę, ks. Tomasza Cylinskiego, ks. Marka Sasiaka. Dziękuje za składanie gazetki Agnieszce Gajek, Krzysztofowi Nieświec, systematyczne pisanie artykułów do gazety Elżbiecie Hild oraz wielu innych osobom. Dziękuję Krystynie Mamińskiej za wspieranie w różnych obszarach działań świetlicy.

VII. Organizacja Zlotów Rodzinnych – w latach 2002-2022 zorganizowano XIX Zlotów Rodzinnych wspólnie z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych w Polsce i za granicą czas wyjazdu od 6-12 dni.

VIII. Organizacja obozów wędrownych – od 2002 roku co roku organizacja obozów wędrownych lub kolonii, półkolonii- jednego turnusu lub dwóch.

VII. Złożono dwukrotnie wniosek do FRON o wsparcie dla osób po przebyciu COVIT.

VIII. Złożono wniosek do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi- Aktywny Senior, Razem możemy więcej.

IX. Współorganizatorzy sześciokrotnie Orszaku Trzech Króli wspólnie z parafią Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, Prezydentem Miasta Zgierza i Starostą Powiatu Zgierskiego, Dziekanem Dekanatu Zgierskiego.

X. Zorganizowano kilka konkursów w świetlicy o zasięgu powiatu, wspólnie ze Zgromadzeniem Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi o założycielu zgromadzenia, inny konkurs ,,Świętymi Bądźcie o Janie Pawle II’’, Okno na Świat – ,,Tradycje Świąteczne’’.

XI. Prowadzenie Klubu Młodzieży przez 4 lata.

XII. Dwukrotne wyjście do Hospicjum w Zgierzu – młodzież zrobiła 150 kartek świątecznych, upiekła pierniki i sama je udekorowała. Uczestniczył z nami ks. Konrad Wojna i ks. Marek Sasiak.

XIII. Rozprowadzanie opłatków w parafii przez kilka lat.

XIV. Zorganizowano 5 krotnie wigilijne spotkanie dla samotnych (50 -70 Osób)

XV. Wymalowano pomieszczenie na sklepik do rozprowadzania gazet w kościele.

XVI. Pomoc w pozyskaniu Funduszy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na remont starej plebani.

XVIII. Pilotowanie nawiedzenia obrazu po domach-3,5 roku członek Akcji Katolickiej- Hanna Wójciak.

XIX. Współpraca z organizacjami działającymi przy parafii, układanie harmonogramu do sprzątania świetlicy, wspólne wyjazdy z liderami grup i ks. proboszczem, pomoc organizacji przy organizacji Orszaku Trzech Króli, sprzedaży gazety parafialnej.

XX. Zorganizowano wystawę pt. „Kościół w walce o niepodległość”.

XXI. Prowadzenie Kroniki Parafialnej z wydarzeń z okresu 10 lat.

XXII. Zorganizowano kilkadziesiąt wyjść do teatrów m.in.do Teatru Muzycznego w Łodzi, Teatru Wielkiego w Łodzi.

XXIII. Pisanie artykułów do Tygodnika Niedziela Łódzka.

XXIV. Prowadzenie strony Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej i Facebook – wspierani przez s. Agnieszkę Wójt

XXVI. Pozyskiwanie 1% na prowadzenie świetlicy poprzez wypełnianie druku PIT – przez członka Koła Żywego Różańca – Janinę Domańską.

 

Listy gratulacyjne i podziękowania przesłali:

 • Marek Matuszewski Poseł IX kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Łódzkiej
 • Stanisław Staniszewski –Prezydent Miasta Zgierza
 • Jarosław Jarota – Starosta Zgierski i Karol Maśliński – Członek Zarządu Powiatu,
 • Renata Wolska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. Rafała Chylińskiego w Zgierzu
 • Iwona Wieczorek – Dyrektor Narodowego Samorządu Terytorialnego w Łodzi ,

Z serca dziękuję Księżom Biskupom Archidiecezji Łódzkiej, Asystentom Kościelnym Diecezjalnym, Parafialnym, którym dane było zmierzyć się z nowym zadaniem, ale wspierani zapałem i entuzjazmem świeckich tworzyli Akcję Katolicką. Doskonale rozumiejąc posługę kapłańską, służąc swoimi talentami w naszej formacji, wspierając w kolejnych zadaniach i inicjatywach, by nieustannie Kościół lokalny czynić żywym, umacniając i przemieniając owocnie nas samych..
Nasz Jubileusz staje się też okazją do podziękowania wszystkim naszym Partnerom i ludziom życzliwym Akcji Katolickiej na każdym poziomie jej działalności. Z serca dziękuję za współpracę wszystkim wspólnotom Kościoła za lata wspólnej służby Kościołowi. Dziękuję także mediom, firmom i instytucjom, dzięki którym Akcja Katolicka może realizować wspaniałe inicjatywy dla młodzieży i dzieci. Dzięki, którym podejmujemy tak wiele dzieł. A wszystko na chwałę Bożą i dla dobra wspólnego. Wszystkim wyrażam wdzięczność za wszystko.

Za swą działalność otrzymała Marianna Strugińska-Felczyńska – prezes POAK i DIAK

 • Złoty Krzyż Zasługi – legitymacja postanowieniem z dn. 11 stycznia 2018 roku odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.
 • W 2017 roku – Medal Serce Dziecku jako symbol szczególnego uznania za miłość, prace i poświecenie dla dzieci.
 • W 2016 – Medal Komisji Edukacji Narodowej- przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • 2013 Srebrny Krzyż Archidiecezji Łódzkiej za zasłużonej dla Kościoła Łódzkiego- przyznany przez abp. Marka Jędraszewskiego
 • 2021 Medal – za zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych- Zarząd Główny PTSM
 • 2001 Złota Odznakę PTSM
 • 2003 r. Medal „Zasłużony dla Turystyki- przyznany przez ,,Ministerstwo Sportu i Turystyki”
 • 2007 – Wyróżnienie Honorowe przyznane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
 • 2022.06.03 przyznano Godność Członka Honorowego za działalność społeczną na rzecz Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych- przez XVI Krajowy Zjazd Delegatów.

 Agnieszka Paszkowska
i Marianna Strugińska-Felczyńska prezes POAK i AKAŁ

 

 

 

 

 

Kategorie: Wydarzenia