Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej, Parafialny Odział Akcji Katolickiej, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Asysta Parafialna zorganizowali 11 stycznia 2017 r. spotkanie noworoczne.

Na spotkaniu powitała wszystkich Marianna Strugińska-Felczyńska prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej ks. Andrzej Blewiński. Ksiądz przybliżył nam sens naszego spotkania ważność Bożego Narodzenia w życiu chrześcijanina oraz złożył wszystkim życzenia Cezary Piotrowski Członek Zarządu Głównego PTSM zaprosił na nasze spotkanie chór szkolny z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Szczawinie który zaśpiewał kalendy pod dyrekcją Pani Urszuli Cłapińskiej.

Kolędy w wykonaniu zespołu wprowadziły nas w radosną atmosferę. Po życzeniach przedstawiono plan w organizacjach na rok 2017.

Wszyscy usiedli do wspólnego stołu i wspólnych koleżeńskich rozmów. W tym czasie kolędy zaśpiewała Katarzyna Matczak i Norbert Matczak wspólnie ze wszystkimi uczestnikami.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu oraz niezastąpionym Członkom Akcji Katolickiej w przygotowaniu poczęstunku.