Jak co roku  w 3 weekend maja odbył się rajd po Parku im. J. Piłsudskiego z okazji rocznicy nadania Łodzi praw miejskich. W tym roku był to 14 maja 2016 r. Odbył się on pod honorowym patronatem pani prezydent Hanny Zdanowskiej oraz pod patronatem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Od rana padało, ale i tak nie przestraszyło to 35 uczestników rajdu z czterech różnych ośrodków. Nie stawili się jednak wszyscy, którzy deklarowali przybycie na rajd. Były dzieci z DD nr 8, SP nr 19, Gimnazjum ze Rzgowa, turyści z Klubu „Alternatywa” z Łodzi.  Uczestnicy otrzymali  opis trasy z mapką parku i zadania na starcie a także pączki i picie. Trasa wiodła obok Pomnika Czynu Rewolucyjnego, pamiątkowych głazów poświęconych wybitnym ludziom związanym z parkiem oraz placów zabaw i Ogródka Jordanowskiego, gdzie można było odpocząć i w altankach zjeść II śniadanie. Pamiątkowe głazy  są  poświęcone: Stefanowi Rogowiczowi, Ireneuszowi Henrykowi Dubaniewiczowi oraz miejsce startu – kamień pamiątkowy Poległym w Walkach z niemieckim faszyzmem w latach 1933-1945.

Stefan Rogowicz (ur. 23 marca 1891 – zm. 23 grudnia 1946 w Łodzi [1]) – architekt ogrodnictwa,  naczelnik Wydziału Plantacji Rady Miejskiej Miasta Łodzi. W 1928 roku podczas Krajowej Wystawy Ogrodniczej w Poznaniu, zdobył nagrodę za projekt zagospodarowania przestrzennego Polesia Konstantynowskiego zwanego Zdrowiem. Zmodernizował większość parków łódzkich i w parku na Zdrowiu zaprojektował ZOO.
Henryk Dubaniewicz (1938-1992) geograf-urbanista. Był jednym z twórców zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Kamień upamiętniający jego osobę znajduje się w Parku na Zdrowiu im. marszałka Józefa Piłsudskiego, a dokładnie w alei łączącej łódzki Lunapark z ul. Konstantynowską. Został odsłonięty w 1993 r. W Łodzi znajduje się również niewielki obszar zieleni miejskiej nazwany im. Henryka Dubaniewicza (ul. Paderewskiego).

Na mecie wręczono dyplomy i nagrody dla placówek, dla  najmłodszych i najstarszych uczestników grup, nagrody za konkurs plastyczny oraz rozdano upominki dla wszystkich uczestników, a były to mapy województwa łódzkiego. Grupa uczestników ze Rzgowa otrzymała dodatkowo po mapie tras rowerowych w województwie, ponieważ jest to grupa rowerowa i gdyby pogoda była inna przybyliby do nas rowerami, więc taka niespodzianka będzie dla nich bardzo przydatna przez cały rok. Mimo deszczowej  pogody nikt się nie rozchorował, wszyscy zadowoleni i zdrowi przybyli na zajęcia w poniedziałek.

Wszyscy dowiedzieli się też, że turystycznych niespodzianek tego dnia nie koniec, bo o 18.00 rozpoczyna się Noc Muzeów – wszystkie grupy dostały dodatkowo folder z atrakcjami tej nocy i rozkładem darmowych przejazdów miedzy muzeami.

Organizatorem rajdu była Grażyna Sołoducha-Nowak. Zdjęcia przesłała Halina Kubis.

W imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych dziękujemy nauczycielom, organizatorom uczestnikom za udział w Rajdzie. Nauczycielom za wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego i poznawania uroków Łodzi.

Zarząd Oddziału PTSM im. Lecha Kosiewicza