Suwalszczyzna

Wakacyjne spotkanie członków PTSM i ich rodzin odbyło się  w tym roku na Suwalszczyźnie w dniach od 2 do 9 sierpnia 2008 r.

Celem zlotu było: poznanie piękna ziemi Suwalskiej oraz  szlaków wodnych  wędrowanie wybranymi szlakami Suwalskiego i Wigierskiego Parku Narodowego, poznanie zabytków miast Suwalszczyzny: Sejn, Augustowa, Puńska i innych oraz Litwy: Wilna, Druskiennik,  wzmocnienie więzi rodzinnych i nawiązywanie nowych przyjaźni poprzez wspólną zabawą.

Na długo pozostanie w pamięci pobyt na Litwie. Największą atrakcją było Wilno, piękne miasto, tak bardzo związane z naszą historią.
Najważniejsze miejsca to: Ostra Brama, cmentarz na Rossie z grobami zasłużonych Polaków, Katedra Świętego Stanisława z Kaplicą Królewską, Muzeum Mickiewicza, Dom Słowackiego, Baszta Giedymina. Na cmentarzu wojskowym przeżyliśmy wzruszające chwile, gdy stanęliśmy przy grobowcu Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jego matki. Odwiedziliśmy także zamek w Trokach. Natomiast w czasie pobytu w Druskiennikach – odbyliśmy wycieczkę statkiem po Niemnie podczas, której rozmyślaliśmy nad powikłanymi ścieżkami naszej historii. W promieniach letniego słońca zwiedzaliśmy miejsca, gdzie przebywał i wypoczywał Papież Jan Paweł II m. in.: Zespół Pokamedulski w Wigrach. Odbyliśmy także rejs statkiem po Kanale Augustowskim. Wspaniały czas spędziliśmy w Wigierskim Parku Narodowym. W czasie wizyty w Puńsku zostaliśmy przyjęci przez Wójta Gminy Pana Witolda Liszkowskiego. Puńsk- stolica Polskiej Litwy (80% mieszkańców to ludność narodowości litewskiej), ważny ośrodek kultury Litwinów w Polsce. Zabytki to: układ urbanistyczny z XVI-XVIII wieku, kościół neogotycki z lat XIX w.
Uwieńczeniem naszego Zlotu był Program Patriotyczny przygotowany wspólnie przez Panie: Krystynę Bielecką, Jadwigę Olczyk, Krystynę Mamińską, Jadwigę Marciniak, Pana Janusza Krawczyka oraz młodzież Sandrę, Darka i Kubę. Część artystyczna nawiązywała do miejsc odwiedzonych przez nas na ziemi wileńskiej: „W różnych okresach dziejowych na pięknej ziemi wileńskiej przebywało wielu znanych i mniej znanych poetów, pisarzy, malarzy i polityków/Józef Piłsudski/. To oni na kartki swoich utworów przelali swoje tęsknoty, uczucia, marzenia i refleksje opiewając piękno Wileńszczyzny”. Zostały przytoczone: myśli malarza Ferdynanda Ruszczyca, fragmenty wiersza Władysława Syrokomli o urokach Wilna i Ostrej Bramy, słowa Marszałka osadzonego w Magdeburgu, wiersze Teodora Bujnickiego, Ildefonsa Gałczyńskiego, Czesława Miłosza o urokliwym Wilnie. W oryginalnej wersji muzycznej wysłuchaliśmy pieśni „Podaje głos Wilno” zespołu „Borowianki”. Nie mogło zabraknąć także wspólnego śpiewania pieśni Legionów.

Zakończyliśmy Rodzinne Spotkanie dziękując Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania VII Zlotu Rodzinnego.

Pani Marianna Strugińska-Felczyńska, Prezes Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza otrzymała od turystów szczególne podziękowania i Dyplom Uznania, ponieważ dzięki niej zrodził się pomysł rodzinnych wyjazdów wakacyjnych i podtrzymuje ich tradycję, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Pani Prezes kierując słowa do zebranych wyraziła swoją radość i dumę ze współpracy z aktywnymi działaczami turystycznymi, którzy wspierają Ją w działaniach. Dziękuje za pomoc w organizacji Pani Grażynie Rubasze oraz Pani Jadwidze Wilmańskiej, która we wcześniejszych latach wyciągała pomocną dłoń, oraz Pani Alinie Filipczak, Pani Magdalenie i Pani Teresie Grzelczak za nieustające wsparcie.

Jeśli żałujecie Państwo, iż nie wzięliście udziału w tegorocznym Zlocie Rodzinnym, zapraszamy w przyszłym roku.

Teresa,
uczestnik Rodzinnego Zlotu