Współzawodnictwo Schronisk Młodzieżowych 2014

54. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych odbyła się w Łodzi w dniach 23-26 października 2014 r.

 

Komitet Organizacyjny

 1. Henryk Gołębiewski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
 2. Ewa Kuśmierenko – Dyrektor Biura  PTSM w Warszawie
 3. Maria Łazarz – Wiceprezes Zarządu Głównego PTSM
 4. Cezary Piotrowski – Członek Zarządu Głównego PTSM
 5. Waldemar Domarańczyk – Członek Zarządu Głównego PTSM
 6. Marianna Strugińska-Felczyńska – Prezes Oddziału PTSM im. Lecha Kosiewicza w Łodzi
 7. Iwona Jędrzejczak – Dyrektor  Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi

Dziękujemy wszystkim  uczestnikom za udział  w  54 Konkursie Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych oraz Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych za podjęcie decyzji o podsumowaniu Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w Łodzi.

Zarząd Oddziału  Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. L. Kosiewicza  w Łodzi   

oraz Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi  

Organizatorzy

 1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie
 2. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi
 3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi

 

Sponsorzy

 1. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie
 2. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych im. Lecha Kosiewicza w Łodzi
 3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 5. Urząd Miasta  Łodzi
 6. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

 

Podsumowanie

 

Do konkursu zgłoszono 122 schroniska całoroczne i 30 schronisk sezonowych z 20 Oddziałów PTSM.

Wyróżniono schroniska wg kryteriów:

1/ działalność dydaktyczno-wychowawcza: oddziaływanie wychowawcze na młodzież, m.in. poprzez konsekwentne egzekwowanie przestrzegania regulaminu schroniska, inicjowanie prac społecznych na rzecz schroniska, kształtowanie nawyków poszanowania mienia placówki;

2/ działalność w zakresie warunków sanitarno-higienicznych, wykazywanie troski o czystość pomieszczeń, zaopatrzenie schroniska w niezbędne środki umożliwiające utrzymanie porządku

3/ zapewnienie możliwości najlepszej jakości usług noclegowych i pozanoclegowych jak: czystość w sypialniach, dobra organizacja i wyposażenie kuchni samoobsługowej, pomoc przy organizacji wyżywienia, dobre wyposażenie jadalni, świetlicy, pomieszczeń na rowery, przechowalni bagażu, miejsc przeznaczonych do czyszczenia obuwia i garderoby, zapewnienie korzystania z żelazka do prasowania, prowadzenie dokumentacji; korespondencji

4/ dbałość o estetykę wnętrza schroniska i najbliższego otoczenia - dekorowanie świetlicy, sypialni i korytarzy pracami młodzieży, dekorowanie wejść do schroniska, dbałość o estetyczny wygląd otoczenia schroniska (trawniki, klomby itp.);

5/ zapewnienie właściwej informacji krajoznawczo-turystycznej: zorganizowanie ekspozycji zapoznającej z walorami krajoznawczymi najbliższych okolic schroniska i regionu; umieszczenie w widocznym miejscu informacji praktycznych o najbliższych punktach żywienia zabytkach, punktach pomocy lekarskiej itp., informacji komunikacyjnych, udostępnianie materiałów szkoleniowych i promocyjnych przekazanych przez PTSM, organ prowadzący i inne jednostki.

6/ podejmowanie zadań gospodarczych i organizacyjnych, m.in. podejmowanie zadań na rzecz rozwoju schroniska, świadczenie usług poza noclegowych, pomoc dla młodzieży przebywającej w schronisku w organizowaniu zwiedzania okolicy, prowadzenie zapisów do PTSM w uzgodnieniu z współpracującym Oddziałem.