Turystyka w Województwie Łódzkim

 

Kanon Krajoznawczy Województwa Łódzkiego

Kanon Krajoznawczy jest książką dość specyficzną. Jest to swego rodzaju wykaz najciekawszych, najbardziej charakterystycznych w skali regionu obiektów krajoznawczych. Spis obiektów nazwany został „Kanonem”, mimo może niezbyt wiernego odniesienia do znaczenia tego słowa, jednak stał się rzeczywiście Kanonem – normą zawierającą najważniejsze, najciekawsze czyli inaczej mówiąc główne obiekty krajoznawcze regionu...

 

Piękno Ziemi Łódzkiej

Piękno województwa łódzkiego wynika głównie z jego walorów kulturowych, przyrodniczych, a także jego usytuowania, co może zachęcać do jego poznania. To miejsce ma swoją niepowtarzalną specyfikę, dlatego warto przyjechać i zobaczyć...

 

Zielone Skarby

Zielone bogactwa krajobrazowo-turystyczne regionu łódzkiego, zamieszczone wg źródła: Miesięcznik Piotrkowska 104, Kronika Miasta Łodzi...

 

Zasłużeni dla Łodzi

Fresk przy ul. Piotrkowskiej 71

Na kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 71, od strony Pasażu Rubinsteina znajduje się fresk "Łódź w pigułce", na którym 2000 r. sportretowano postacie wyłonione w konkursie "I ty możesz przejść do historii". Plebiscyt przeprowadził w 1997 r. Urząd Miasta Łodzi we współpracy z łódzkim oddziałem "Gazety Wyborczej". Pomysłodawcą akcji był ówczesny Architekt Miasta Łodzi Piotr Biliński oraz redakcja "Gazety". Autorem projektu muralu jest Krzysztof Jaśkiewicz. Postacie w konkursie zgłaszali łodzianie.Najczęściej typowali oni: Juliana Tuwima, Króla Władysława Jagiełłę oraz marszałka Józefa Piłsudskiego. Ostatecznego wyboru spośród 130 kandydatur dokonało jury, do którego zaproszono rektorów łódzkich uczelni. Projekt czekał na realizację do 2000 r. Prace trwały od 28 sierpnia do 3 listopada.31 postaci historycznych (sylwetki poniżej) uzupełnia wizerunek łódzkiego tkacza, anonimowego żyda i Lili Fontelli - ulicznego śpiewaka. Fresk odsłonięto 3 listopada 2000...

 

Ojcowie Miasta Łodzi

Prezentujemy OJCÓW ŁODZI, tzn. ludzi, którzy w znaczący sposób przyczynili się do powstania i niezwykłego rozwoju naszego miasta w minionych wiekach. Opracowanie: Andrzej Janecki (4 września 2008) Źródło: Urząd Miasta Łodzi...

 

Jak nadano Łodzi prawa miejskie

Wielki zaszczyt spotkał Łódź w roku 1423. Opiekujący się miastem troskliwie biskup włocławski Jan Pella, długo zabiegał o prawa miejskie dla rozwijającej się osady Łodzią zwanej. Światłym był gospodarzem ten książę Kościoła. Wiedział, że obdarzona przywilejami osada, korzystając z praw w szerszym zakresie, będzie rozwijała się szybciej, swobodniej, ku pożytkowi własnemu i zasobności kraju. Wiedział biskup Jan Pella, że ożywienie ruchu handlowego, odbywanie tygodniowych targów z ochroną kupna, targowania i sprzedaży stanowi najskuteczniejszą i najprostszą drogę ku rozwojowi osady i jej rozbudowie...

 

Łódzkie naj...

Oryginalności i kurioza zabytkowo-turystyczne Łodzi - wszystkie NAJ jakie tu można znaleźć...

 

Perły województwa łódzkiego

Województwo Łódzkie położone jest w centrum Polski. Graniczy z sześcioma innymi województwami: mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Województwo łódzkie ze stolicą w Łodzi powstało po I wojnie światowej. Utworzone zostało z historycznych ziem: sieradzkiej i piotrkowskiej, rawskiej, wieluńskiej, opoczyńskiej oraz terenów Księstwa Łowickiego. Powstało jako wynik decyzji administracyjnych więc jest niejednorodne pod względem kultury, tradycji, obyczajów, kształtowania przestrzeni. Istniejące na jego obszarze regionalne więzi kształtowały się w ramach ziem historycznych tworzących obecnie na mapie województwa swoiste podregiony. Sytuowanie historyczne współczesnego województwa łódzkiego spowodowało ciekawe połączenie kulturowe i gospodarcze ziem, które składają się na region łódzki...

 

Szlaki Turystyczne w Łodzi i Województwie Łódzkim

Środku Polski ziemia znana i nieznana...

Dogodne połączenia drogowe i kolejowe ułatwiają korzystanie z walorów turystycznych województwa. Coraz szybszy rozwój bazy turystycznej doprowadził do podniesienia poziomu świadczonych usług, poziomu, który szybko osiąga standard europejski...

 

Ośrodki historyczno–kulturowe regionu

Na terenie województwa znajduje się wiele miejscowości, w których zabytkowa tkanka: struktura przestrzenna, rozplanowanie przestrzenne, zachowana została na tyle dobrze, że mogą być atrakcją dla zwiedzających...

 

Walory kulturowe województwa łódzkiego i ich znaczenie w rozwoju oferty turystycznej

Województwo łódzkie ze stolicą w Łodzi powstało po I wojnie światowej. Utworzone zostało z historycznych ziem: sieradzkiej i piotrkowskiej, rawskiej, wieluńskiej, opoczyńskiej oraz terenów Księstwa Łowickiego. Powstało jako wynik decyzji administracyjnych i jest niejednorodne pod względem kultury, tradycji, obyczajów, kształtowania przestrzeni. Istniejące na jego obszarze regionalne więzi kształtowały się w ramach ziem historycznych tworzących obecnie na mapie województwa swoiste podregiony...

 

Czego nie wiesz o Ziemi Łódzkiej?

Zakochaj się w Województwie Łódzkim!

Podróżując, odkrywasz inne miejsca i krajobrazy, nowe kolory, odmienne formy i sposoby postrzegania i przeżywania natury.  Sprawia to, że wyżej cenisz  wszystko, co Cię otacza, i głębiej sobie uświadamiasz, że należy to chronić. Zapraszamy  Cię do podróżowania  i zwiedzania  województwa łódzkiego!!! Naprawdę warto!!!