Szkolne Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

Poprzez tworzenie podstawowych ogniw w placówkach oświatowo-wychowawczych Towarzystwo pragnie szerzej zainteresować młodzież działalnością najtańszej bazy turystycznej; włączyć młodzież do prac społecznych na rzecz schronisk młodzieżowych; upowszechniać najbardziej wartościowe i najtańsze formy turystyki młodzieży szkolnej w oparciu o schroniska młodzieżowe.

Zarząd Główny PTSM zwraca się do wszystkich działaczy PTSM, nauczycieli i pracowników administracji oświatowej o aktywną pomoc:

  • w powoływaniu Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SKKT - PTSM), jako kół zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych szkół i innych placówek oświatowe - wychowawczych, na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;
  • w tworzeniu Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SK PTSM) na zasadach określonych ustawą o systemie oświaty, porozumieniem zawartym w dniu 22 stycznia 1990 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Zarządem Głównym PTSM.