Regulamin odznaki „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”

 

1. Odznakę może zdobyć każdy turysta w wieku powyżej 6 lat niezależnie od narodowości będący członkiem PTSM lub MFSM. Warunek przynależności do PTSM nie dotyczy dzieci do lat 10 oraz zdobywających odznakę małą w stopniu brązowym.

2. Ustanawia się 3 rodzaje odznaki „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych” w 5 stopniach:

a/ dziecięca,

b/ mała w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,

c/ duża z laurem.

3. Odznakę zdobywa się w kolejności od małej brązowej, bez konieczności uzyskania odznaki dziecięcej.

4. Potwierdzenia pobytu w schroniskach w „Książeczce Odznaki” lub założonym zeszycie. Zeszyt powinien zawierać dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania). „Książeczka Odznaki” lub zeszyt będą podstawą do przyznawania kolejnych stopni odznaki.

5. Warunkiem uzyskania odznaki małej w stopniu brązowym, srebrnym i złotym oraz odznaki dużej z laurem jest :

- ukończenie 10 roku życia

- nocleg w odpowiedniej ilości schronisk młodzieżowych,

6. Odznakę dziecięcą przyznaje się dzieciom w wieku 6-10 lat za 3 noclegi w schroniskach na terenie kraju. Warunki te muszą być spełnione przed ukończeniem 10 roku życia.

7. Odznakę małą przyznaje się po spełnieniu następujących warunków:

a/ na stopień brązowy ;

- nocleg w 5 schroniskach na terenie kraju

b/ na stopień srebrny:

- nocleg w 10 schroniskach na terenie kraju

c/ na stopień złoty:

- nocleg w 20 schroniskach na terenie kraju

8. Odznakę „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych” dużą z laurem przyznaje się po spełnieniu poniższych warunków;

- nocleg w 25 schroniskach w tym co najmniej 10 całorocznych

- przedłożenie w Oddziale PTSM weryfikującym odznakę pisemnych uwag o pracy 5   schronisk

9. Pobyt w określonym schronisku może być zaliczany tylko raz do każdego stopnia odznaki. Miejscowości – schroniska dla każdego rodzaju odznaki mogą się powtórzyć w różnych terminach.

10. Odznakę przyznają Komisje Weryfikacyjne przy Oddziałach PTSM. Swoją decyzję odnotowują w Książeczce Odznaki lub w zeszycie.

11. W przypadku odmowy przyznania odznaki należy umotywowaną decyzję odnotować w Książeczce odznaki lub zeszycie.

12. Odznaki można nabywać w biurach PTSM. Odznaka duża z laurem jest nieodpłatna.

13. Zaleca się wręczanie zdobytych odznak w sposób uroczysty, np. podczas imprez krajoznawczo-turystycznych, posiedzeniach plenarnych Oddziału i innych.